Ο βουλευτής Ηρακλείου, Μανόλης Σοφ. Στρατάκης, με Ερώτησή του προς τον Υπ. ΠΕΧΩΔΕ, επισημαίνει την επικινδυνότητα στη διασταύρωση Καστελίου Δήμου Μοιρών του δρόμου Ηράκλειο-Μοίρες

Αριθμός πρωτ: 2058
Ημερομηνία κατάθεσης: 6/12/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Επικινδυνότητα στη διασταύρωση Καστελίου Δήμου Μοιρών του δρόμου Ηράκλειο-Μοίρες.

Στην Ερώτησή μου 811/2-11-2006 η απάντηση του ΥΠΕΧΩΔΕ ήταν ταυτόσημη με αυτή του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αν και οι αρμοδιότητες είναι διαφορετικές, και η οποία δόθηκε μόνο μετά από την επιλογή της Ερώτησης μου για συζήτηση στη Βουλή προκειμένου να αποφύγει ο Υπουργός την αντιπαράθεση, μην μπορώντας προφανώς να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα γνωρίζοντας ότι οι επανειλημμένες υποσχέσεις του για δράσεις δεν μπορούν να διαιωνίζονται και να μην γίνεται απολύτως τίποτα.
Ο οδικός άξονας Ηράκλειο-Μοίρες έχει ενταχθεί στο διευρωπαϊκό δίκτυο και είναι εθνικός δρόμος, κατά συνέπεια είναι αρμοδιότητας ΠΕΧΩΔΕ και των περιφερειακών του υπηρεσιών.
Παρ’ όλα αυτά αν και έχουν συντελεστεί οι απαλλοτριώσεις όπως μας γνωστοποίησε το ΥΠΕΣΔΔΑ, το ΥΠΕΧΩΔΕ δεν έχει επιδείξει κανένα ενδιαφέρον για να γίνουν οι παράδρομοι και οι συνδετήριοι με τους οικισμούς ακόμη και εκεί όπου η μορφολογία του εδάφους δεν απαιτεί μεγάλο κόστος.
Είναι παράδοξο, όταν για την πρόσβαση έστω και μικρής εγκατάστασης παράλληλης στο εθνικό δίκτυο να ζητείται άδεια σύνδεσης με το εθνικό δίκτυο και για σύνδεση με τους οικισμούς να μην υπάρχει καμιά πρόβλεψη από την ίδια την Πολιτεία. Είναι αναγκαίο το Υπουργείο να διαθέσει τους αναγκαίους πόρους να γίνουν οι συνδετήριοι κόμβοι και οι παρεμβάσεις που είναι αναγκαίες τουλάχιστον στα σημεία που παρουσιάζουν μεγάλη επικινδυνότητα.
Επειδή είναι αναγκαίο το Υπουργείο να διαθέσει επιτέλους έστω και ελάχιστα από τα διαθέσιμά του για το Νομό Ηρακλείου τουλάχιστον για έργα της δικής του αρμοδιότητας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθενται να διαθέσει από τα κονδύλια του ΤΕΟ ή άλλους πόρους τα αναγκαία ποσά για να δημιουργήσει τουλάχιστον στη συγκεκριμένη διασταύρωση τον απαραίτητο κόμβο σύνδεσης, ώστε να μην χαθούν κι’ άλλες ζωές.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης