Παράκαμψη Σίβας-Αυγενική του οδικού άξονα Ηράκλειο-Μεσσαρά


Αριθμός πρωτ: 14544
Ημερομηνία κατάθεσης: 28/9/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
2) ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ : Παράκαμψη Σίβας-Αυγενική του οδικού άξονα Ηράκλειο-Μεσσαρά.

Όπως προκύπτει από την απάντηση του ΥΠΕΧΩΔΕ στην 9417/4-4-2005 Ερώτησή μου, η εργολαβία της παράκαμψης Σίβας-Αυγενική του οδικού άξονα Ηράκλειο-Μεσσαρά είχε ως ημερομηνία περαίωσης του έργου την 14-6-2006. Παρά το ότι όμως έχει παρέλθει ο αρχικά προβλεπόμενος χρόνος αλλά και σχεδόν τέσσερις μήνες, ακόμη το έργο δεν έχει παραδοθεί.
Επειδή για όλες τις εργολαβίες που εκτελούνται στους οδικούς άξονες του Ηρακλείου από την Περιφέρεια Κρήτης και το ΥΠΕΧΩΔΕ, υπάρχει μια αδικαιολόγητη καθυστέρηση με αποτέλεσμα έργα που έχουν σχεδόν τελειώσει εδώ και 2,5 χρόνια να μην έχουν παραδοθεί για χρήση.
Επειδή παρατηρείται μια πρωτοφανής ανικανότητα της Κυβέρνησης να υλοποιήσει ακόμη και μικρής εμβέλειας έργα. Επειδή το πιθανότερο είναι οι καθυστερήσεις να οφείλονται στις περιορισμένες εκταμιεύσεις ποσών και τις μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμής των λογαριασμών για εκτελεσμένες εργασίες,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ Οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Αν προτίθενται να διαθέσουν τα απαιτούμενα ποσά για την ολοκλήρωση των έργων έστω και μετά τις προθεσμίες που προβλέπονταν αρχικά.
2) Ποιες είναι οι τελικές ημερομηνίες περαίωσης των εργολαβιών που εκτελούνται στο Νομό Ηρακλείου για τα έργα των οδικών αξόνων Ηράκλειο-Μεσσαρά και Ηράκλειο-Βιάννος, για ποιες έχουν δοθεί παρατάσεις και πόσου χρόνου.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης