Παράταση προθεσμίας για τα προγράμματα κτηνοτροφίας


Αριθμός πρωτ: 12941
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/7/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας για τα προγράμματα κτηνοτροφίας.

Ο κίνδυνος να χαθούν σημαντικά ποσά από τα προγράμματα κτηνοτροφίας είναι ορατός, αφού οι προθεσμίες υποβολής των φακέλων λήγουν σε λίγες μέρες.
Επειδή οι γεωπόνοι-μελετητές διαμαρτύρονται, αφού δεν έχουν από το Υπουργείο ουσιαστική ενημέρωση και πλήρης διευκρινήσεις σχετικά με τα προγράμματα για την ορθή συμπλήρωση των φακέλων των προγραμμάτων κτηνοτροφίας ,ώστε να συμβουλεύσουν τους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους.
Επειδή μέχρι τέλους Ιουλίου λήγουν ταυτόχρονα τρία κοινοτικά προγράμματα και οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε δυσκολία για το τί τους συμφέρει να κάνουν και πως το ένα πρόγραμμα επιδρά στο άλλο ενώ ο χρόνος είναι πολύ μικρός για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών με δεδομένη την έλλειψη σαφών διευκρινήσεων από το Υπουργείο,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να προβεί στην παράταση της προθεσμίας κατά ένα μήνα προκειμένου να προλάβουν οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι να προετοιμάσουν και να υποβάλλουν τους φακέλους υποψηφιοτήτων στα προγράμματα κτηνοτροφίας.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης