Παραπλανητική εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας

Αριθμός πρωτ: 7185
Ημερομηνία κατάθεσης: 24/4/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
2) ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Παραπλανητική εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας.

Τη διακίνηση παραπλανητικής εγκυκλίου από το Υπουργείο Παιδείας καταγγέλλει η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας.
Η Ένωση κάνει λόγο για εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας η οποία προωθήθηκε σε ένα ευρύτατο σύνολο αποδεκτών και η οποία προτρέπει όσους, κυρίως υπαλλήλους του εν λόγω Υπουργείου, ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης προγραμμάτων πληροφορικής συγκεκριμένης εμπορικής εταιρίας, χρησιμοποιώντας σειρά παραπλανητικών στοιχείων, προκειμένου να δημιουργηθεί η εντύπωση πως τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά είναι συλλήβδην αναγνωρισμένα από το ελληνικό δημόσιο.
Επιπροσθέτως, όπως καταγγέλλει η Ένωση Πληροφορικών, επιχειρείται να θεωρηθεί περιττή η συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων σε προγράμματα κατάρτισης προβάλλοντας ως επαρκή τη μέθοδο της αυτοεκπαίδευσης και αυτοαξιολόγησης.
Επειδή ουδείς δημόσιος υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να κατέχει κανενός είδους πιστοποίηση που παρέχεται ως εμπορικό προϊόν για την υπηρεσιακή του εξέλιξη.
Επειδή σύμφωνα με τα μέλη της Ένωσης Πληροφορικών το συγκεκριμένο έγγραφο αποκρύπτει κρίσιμες πληροφορίες για το ποιος χρειάζεται ποια πιστοποιητικά και για ποιο λόγο καθώς επίσης περιλαμβάνει παραπλανητικά στοιχεία που ενδέχεται να οδηγήσουν αναίτια πολλούς δημοσίους υπαλλήλους να υποβληθούν σε έξοδα για την αγορά προϊόντων που δεν χρειάζονται,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Αν προτίθενται αφενός να προβούν στην έκδοση ανακοίνωσης με την οποία σαφώς να δηλώνετε ότι το έγγραφο που διακινήθηκε δεν έχει κανενός είδους έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας και αφετέρου να μεριμνήσουν ώστε στο μέλλον να ελέγχεται η ακρίβεια παρόμοιων εγγράφων ούτως ώστε να μην εξωθούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι σε ενέργειες που υπονομεύουν τα καλώς εννοούμενα συμφέροντά τους.
2) Αν προτίθενται και πότε να προβούν στην υλοποίηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής, το οποίο έχουν εξαγγείλει από το Δεκέμβριο του 2005.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης