Παρατεταμένη καθυστέρηση στη διαδικασία επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης

Αριθμός πρωτ: 7197
Ημερομηνία κατάθεσης: 24/4/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Παρατεταμένη καθυστέρηση στη διαδικασία επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης.

Προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των σχολείων τη νέα σχολική χρονιά αναμένεται να προκαλέσουν οι μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στη διαδικασία επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας.
Η μετακόμιση των υπηρεσιών του Υπουργείου προβάλλεται ως ο κύριος λόγος της κωλυσιεργίας που δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση των διαδικασιών μέσα στον Ιούνιο, οπότε αναμένονταν να έχουν ολοκληρωθεί οι προφορικές συνεντεύξεις των υποψήφιων στελεχών.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών, αυτή η εξέλιξη θα αποτελέσει αιτία παρατεταμένης καθυστέρησης και στις διαδικασίες που έπονται, όπως οι μεταθέσεις, οι αποσπάσεις και οι διορισμοί τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να θεωρούν αδύνατη την ολοκλήρωσή τους πριν την έναρξη των μαθημάτων το Σεπτέμβρη.
Επειδή το Υπουργείο Παιδείας όφειλε να έχει τηρήσει ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα ούτως ώστε οι υπηρεσιακές διαδικασίες του να μην έχουν επιπτώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρωθεί εγκαίρως τόσο η επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης όσο και οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών και να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των σχολείων τη νέα σχολική χρονιά.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης