Περικοπή αναρρωτικών αδειών χωρίς την έγκριση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής

Αριθμός πρωτ: 3974
Ημερομηνία κατάθεσης: 6/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Περικοπή αναρρωτικών αδειών χωρίς την έγκριση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.

Σύμφωνα με καταγγελίες του συνδικάτου των Οικοδόμων του Ν. Ηρακλείου, ο αρμόδιος προϊστάμενος του ΙΚΑ περικόπτει τις χορηγούμενες από τους γιατρούς του ΙΚΑ αναρρωτικές άδειες αυθαίρετα, χωρίς καν την παραπομπή στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή.
Επειδή εκτός από την υποβάθμιση των γιατρών που χορηγούν τις άδειες, οι οποίοι ακυρώνονται στην πράξη, παρατηρείται αυθαιρεσία σε βάρος των ασφαλισμένων του ΙΚΑ.
Επειδή η περιστολή δαπανών δεν μπορεί να γίνεται μονομερώς σε βάρος των εργαζομένων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ασφαλισμένων που έχουν ανάγκη τον ασφαλιστικό τους φορέα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να παρέμβει προκειμένου να ακυρωθούν τέτοιας μορφής εντολές στους προϊσταμένους για περιστολή δαπανών και να καταστεί υποχρεωτική η αξιολόγηση των αρμοδίων οργάνων σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης