Πληρωμή Αξιολογητών Σχεδίων Βελτίωσης Νέων Αγροτών προκήρυξης 2005

Αριθμός πρωτ: 4782
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ : Πληρωμή Αξιολογητών Σχεδίων Βελτίωσης Νέων Αγροτών προκήρυξης 2005.

Η προκήρυξη του 2005 για τους Νέους Αγρότες προέβλεπε την αξιοποίηση εξωτερικών αξιολογητών για τους φακέλους υποψηφιότητας Νέων Αγροτών και με νεώτερη απόφαση του ίδιου χρόνου ορίστηκαν οι προϋποθέσεις εξωτερικών αξιολογητών, καθώς και ο τρόπος αμοιβής ανά φάκελο, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορισμού αμοιβών.
Στην Περιφέρεια Κρήτης, οι υπογράψαντες σύμβαση εξωτερικοί αξιολογητές εξέτασαν 800 περίπου φακέλους και μάλιστα κάτω από συνθήκες έντονης πίεσης για γρήγορη διεκπεραίωση.
Στη συνέχεια, το Δημόσιο, ως κακοπληρωτής, αφού έκανε τη δουλειά του, προσπαθεί με διάφορες προφάσεις να μην πληρώσει τους αξιολογητές, αφού εκδίδει κατ’ αρχήν Υπουργική Απόφαση που δεν τους συμπεριλαμβάνει και στη συνέχεια τους εντάσσει σε άλλη Απόφαση που αφορά Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., για να περιορίσει τις αμοιβές τους στο 1/5 των δικαιουμένων.
Επειδή οι αξιολογητές έχουν υπογράψει σύμβαση με την Περιφέρεια Κρήτης η οποία τους κατοχυρώνει αλλά προς το παρόν δεν επιθυμούν να εμπλακούν σε δικαστικούς αγώνες,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ. Υπουργοί:

Αν προτίθενται να δώσουν τις αναγκαίες εντολές ώστε να πληρωθούν οι αξιολογητές της Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί αλλά και την πρακτική που είχε μέχρι σήμερα ακολουθηθεί, για να μην υποχρεωθούν να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη, όταν μάλιστα είναι γνωστό ότι με πολύ κόπο προσπάθησαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πολιτείας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης