Ποιοτικό παρακράτημα ελαιολάδου

Αριθμός πρωτ: 4685
Ημερομηνία κατάθεσης: 22/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Ποιοτικό παρακράτημα ελαιολάδου.

Το ποιοτικό παρακράτημα ελαιολάδου, ως γνωστόν, ανέρχεται στα 22,2 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2005 – 2006.
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 16 της υπ’ αριθμόν 292464/27-7-05 (ΦΕΚ Β’ 1122/9-8-05) Υπουργικής Απόφασης, θα χορηγείται ως στρεμματική ενίσχυση σε ετήσια βάση σε πιστοποιημένες καλλιέργειες, όπως: α) βιολογικές καλλιέργειες ελιάς β) καλλιέργειες ελιάς ολοκληρωμένης διαχείρισης και γ) καλλιέργειες ελιάς σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ).
Επειδή, όπως διαφαίνεται, η μη αποστολή του φακέλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για χαρακτηρισμό του ελαιολάδου της Κρήτης ως προϊόντος Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης είχε κατά βάση αυτή τη σκοπιμότητα, αφού κάθε παραγωγός θα ελάμβανε επιπλέον 65 Ευρώ ανά στρέμμα για την περίοδο 2005 – 2006,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:

Πότε πρόκειται να γίνει η καταβολή του ποιοτικού παρακρατήματος της περιόδου 2005- 2006 στους δικαιούχους παραγωγούς του Νομού Ηρακλείου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης