Προβλήματα από την καθυστέρηση υλοποίησης της διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και κίνδυνος απώλειας κονδυλίων του Γ’ ΚΠΣ.

Αριθμός πρωτ: 2342
Ημερομηνία κατάθεσης: 13/12/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤHΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Προβλήματα από την καθυστέρηση υλοποίησης της διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και κίνδυνος απώλειας κονδυλίων του Γ’ ΚΠΣ.

Μεγάλη αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα έχει προκαλέσει η καθυστέρηση του Υπουργείου να προχωρήσει μέχρι σήμερα στην επέκταση του μαθήματος της δεύτερης ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Την καθυστέρηση επισημαίνει επίσης, με ψήφισμα διαμαρτυρίας της, η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
Ενώ το Υπουργείο εξέδωσε την αρχική απόφαση την 1η Ιουνίου 2006 και προχώρησε επίσης σε εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η διάθεση ωρών σε μόνιμα διορισμένους καθηγητές γαλλικής και γερμανικής γλώσσας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η υλοποίηση της αρχικής απόφασης καθυστερεί πάρα πολύ, ήδη τρεις μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
Εκτός από τη σύγχυση σε χιλιάδες μαθητές και γονείς και εκατοντάδες καθηγητές, η κωλυσιεργία αυτή επισύρει τον άμεσο κίνδυνο απώλειας κονδυλίων από το Γ’ ΚΠΣ. Είναι χαρακτηριστική η έλλειψη συντονισμού μεταξύ Υπουργείου και ελληνικού τμήματος του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος για τη δεύτερη ξένη γλώσσα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
Εάν μέχρι 31/12 δεν έχει υλοποιηθεί το πρόγραμμα, υπάρχει κίνδυνος να χαθούν τα κονδύλια ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ που διατίθενται στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ.
Επειδή η δεύτερη ξένη γλώσσα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση κρίνεται ιδιαίτερης σημασίας τόσο για την ευρύτερη προώθηση της εκμάθησης γλωσσών όσο και για την απόκτηση δεξιοτήτων και εφοδίων από τους νέους.
Επειδή η παρατηρούμενη καθυστέρηση στην υλοποίηση του προγράμματος έχει επιφέρει μεγάλη σύγχυση στους καθηγητές γερμανικών και γαλλικών, καθώς και στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Επειδή μόλις τις τελευταίες ημέρες προχώρησε το Υπουργείο σε κλήσεις ωρομισθίων καθηγητών γαλλικής και γερμανικής γλώσσας, χωρίς ωστόσο να επαρκούν οι σχετικές πιστώσεις που έχουν εγκριθεί για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Η κ. Υπουργός:
1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, κυρίως μέσω της διάθεσης επαρκών πόρων για την πρόσληψη ωρομισθίων καθηγητών γαλλικής και γερμανικής γλώσσας, προκειμένου να υλοποιηθεί άμεσα το πρόγραμμα για τη Δεύτερη Ξένη Γλώσσα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
2. Με ποιον τρόπο θα επιτευχθεί η άμεση χρηματοδότηση του προγράμματος μέσω του Γ’ ΚΠΣ προκειμένου να αποφευχθεί ο επικείμενος κίνδυνος απώλειας των κοινοτικών πόρων, αφού μόνο λίγες μέρες απομένουν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που είναι η 31-12-2006

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης