Προβλήματα και καθυστερήσεις στις προσλήψεις Καθηγητών Μουσικής.

Αριθμός πρωτ: 217
Ημερομηνία κατάθεσης: 6/10/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤHN ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Προβλήματα και καθυστερήσεις στις προσλήψεις Καθηγητών Μουσικής

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου Αναπληρωτών-Ωρομισθίων Καθηγητών Μουσικής παρουσιάζεται αδικαιολόγητη καθυστέρηση από το Υπουργείο στην κατάρτιση και δημοσίευση των πινάκων για την πρόσληψη μουσικών στα σχολεία.
Παράλληλα, υπήρξαν πολλά προβλήματα στη διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων, η οποία ξεκίνησε επίσης με μεγάλη καθυστέρηση, όπως είχα τονίσει και στην Ερώτησή μου 13559/23-8-06, με βέβαιη πλέον την παρέλευση του 1ου τριμήνου της σχολικής χρονιάς χωρίς αρκετούς καθηγητές μουσικών ειδικοτήτων.
Όπως επισημαίνει ο Σύλλογος, μεταξύ της εγκυκλίου και της μηχανογραφημένης αίτησης-δήλωσης των υποψηφίων, υπήρχε ασυμβατότητα.
Έτσι, υπάρχει πιθανότητα να συμπεριληφθούν στους πίνακες ειδικοτήτων των μουσικών σχολείων υποψήφιοι, που δεν πληρούν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα της αντίστοιχης ειδικότητας. Παράλληλα, οι τοποθετήσεις των νεοδιορισθέντων 30μηνιτών στα μουσικά σχολεία, καταγγέλλεται ότι δεν έγιναν σε εκείνο τον κλάδο όπου απέκτησαν την προϋπηρεσία τους.
Οι συνέπειες θα είναι να κληθούν να διδάξουν μαθήματα όπως Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής, ακόμη και όταν δεν είναι κάτοχοι του ελάχιστου απαιτούμενου τίτλου.
Επίσης, ο Αναπληρωτές και Ωρομίσθιοι Καθηγητές επισημαίνουν ότι λόγω του μηχανογραφικού συστήματος γίνεται περικοπή της δεδουλευμένης προϋπηρεσίας των εμπειροτεχνών, επειδή εάν στο μεταξύ αποκτήθηκε τίτλος σπουδών κάποιας άλλης μουσικής ειδίκευσης, μεταφέρεται σε αυτήν αυτόματα η προϋπηρεσία και αφαιρείται από τον πίνακα του παραδοσιακού οργάνου.
Τέλος, καταγγέλλεται η αδικαιολόγητη εξαίρεση των εκπαιδευτικών του κλάδου ΤΕ16 από τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών που έχουν τρία τέκνα, σε ποσοστό 20% επί των εκάστοτε προσλαμβανομένων, καθώς και η υποχρέωση να συμπληρώνεται αίτηση εμπειροτέχνη, για τη διδασκαλία του μαθήματος της μουσικής τεχνολογίας, ενώ απαιτούνταν πτυχίο οργάνου ή ανώτερων θεωρητικών με βάση την εγκύκλιο.
Επειδή προκύπτουν, με βάση τις καταγγελίες του Συλλόγου Αναπληρωτών-Ωρομισθίων Καθηγητών Μουσικής, προβλήματα στη διαδικασία προσλήψεων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Η κ. Υπουργός:
1) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί και ποιες εντολές θα δώσει προκειμένου να καταρτιστούν το συντομότερο δυνατόν οι πίνακες για τις προσλήψεις μουσικών στα σχολεία, και για να ληφθούν υπόψη οι δικαιολογημένες αιτιάσεις του Συλλόγου των Αναπληρωτών-Ωρομισθίων Καθηγητών Μουσικής.
2) Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για την εξέταση του θέματος των τμημάτων μουσικής προπαρασκευής, όπως τονιζόταν στην απάντηση της Ερώτησης 13559/23-8-06.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης