Προβλήματα λειτουργίας του Καλλιτεχνικού Σχολείου

Αριθμός πρωτ: 3971
Ημερομηνία κατάθεσης: 6/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Προβλήματα λειτουργίας του Καλλιτεχνικού Σχολείου

Με την 14224/19-09-06 Ερώτησή μου είχα επισημάνει τα προβλήματα που υπάρχουν στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου, το οποίο λειτουργεί σε δανεισμένες αίθουσες στις εγκαταστάσεις της πρώην Αμερικάνικης Βάσης Γουρνών.
Επειδή για την κάλυψη των αναγκών του Καλλιτεχνικού Σχολείου σύμφωνα με την Απάντησή σας στην παραπάνω Ερώτησή μου, προβλέπεται η ανακατασκευή ενός όμορου κτιρίου, για το οποίο όμως δεν υπάρχει καμία εξέλιξη μέχρι σήμερα.
Επειδή είχαν εγκριθεί για το τρέχον σχολικό έτος 2006-2007 από τον ΟΣΚ και είναι προς αποστολή έξι λυόμενες αίθουσες για τις ανάγκες του σχολείου.
Επειδή βρισκόμαστε στο μέσο της σχολικής χρονιάς και οι μαθητές κάνουν μάθημα σε ακατάλληλες αίθουσες, η δε μελέτη του μηχανικού για την εγκατάσταση των λυόμενων αιθουσών έχει γίνει,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός:
Πότε πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση των λυομένων αιθουσών για τις ανάγκες του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου που είχε προγραμματιστεί για τις αρχές του σχολικού έτους.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης