Προβλήματα στατικότητας σε πολλά σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Νομό Ηρακλείου


Αριθμός πρωτ: 12053
Ημερομηνία κατάθεσης: 21/6/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Προβλήματα στατικότητας σε πολλά σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Νομό Ηρακλείου.

Μετά την καταγραφή των αναγκών των σχολείων του Νομού Ηρακλείου από τα μέλη της ΕΛΜΕ, που προέκυψαν κατόπιν μελέτης ειδικών που πραγματοποιήθηκε σε 43 σχολεία (18 στην πόλη του Ηρακλείου και 25 στην επαρχία), αμφισβητούμενη είναι η στατική επάρκεια σε 26 από τα 43 σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό, 7 έχουν προβλήματα στεγανοποίησης, ενώ ανακατασκευή του υπάρχοντος κτιρίου χρειάζονται 5.
Επιπλέον πολλά από τα σχολεία παρουσιάζουν ελλείψεις σε βασικές υποδομές, γεγονός που καθιστά δύσκολη την πορεία του εκπαιδευτικού έργου.
Στην απάντηση του Υπουργείου στην Ερώτησή μου 8076/23-2-06 για την αντιμετώπιση των μεγάλων αναγκών του Νομού Ηρακλείου , τίθεται ως προϋπόθεση η πραγματοποίηση μελέτης προκειμένου να προχωρήσουν οι απαραίτητες ενέργειες στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των σχολικών κτηρίων.
Επειδή η καταγραφή που πραγματοποιήθηκε αποτελεί το πρώτο βήμα και απαιτείται πλέον η εκπόνηση μελέτης με την οποία θα συμφωνούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Η κ. Υπουργός:
1. Αν προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η αναγκαία εκπόνηση μελέτης για τις ανάγκες των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Ηρακλείου, μετά την καταγραφή από την ΕΛΜΕ Ηρακλείου των προβλημάτων που υπάρχουν προκειμένου έγκαιρα να αντιμετωπιστούν ενόψει νέας σχολικής χρονιάς.
2. Αν προτίθεται να διαθέσει τα αναγκαία κονδύλια προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των σχολικών μονάδων του νομού οι οποίες επανειλημμένα έχουν καταγραφεί χωρίς μέχρι τώρα να υπάρχει ουσιαστική αντιμετώπισή τους.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης