Προβλήματα στον κλάδο των ξεναγών

Αριθμός πρωτ: 13505
Ημερομηνία κατάθεσης: 21/8/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Προβλήματα στον κλάδο των ξεναγών.

Μεγάλη αναστάτωση και έντονος προβληματισμός επικρατεί στον κλάδο των ξεναγών, αφού παρά το γεγονός ότι είναι ένας κλάδος που απαιτεί ιδιαίτερη στήριξη από την πλευρά της Πολιτείας, τα τελευταία χρόνια περιθωριοποιείται και τείνει να αφανιστεί λόγω των συνθηκών που επικρατούν και της ανεργίας που δημιουργείται, παρά το γεγονός της αύξησης των επισκεπτών στη χώρα μας.
Με δεδομένο ότι ο κλάδος των ξεναγών κατέχει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη μετάδοση της ιστορίας μας και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς κυρίως στους ξένους επισκέπτες στη χώρα μας, αφού καθήκον τους αποτελεί η μετάδοση γνώσεων με τον πιο άρτιο τρόπο για την ιστορία και τον πολιτισμό μας, γεγονός που απαιτεί σαφή επιστημονική κατάρτιση και άριστο επίπεδο ποικίλων γνώσεων και δεν είναι δυνατό να συμβαίνει χωρίς τη μέριμνα της Πολιτείας και να πραγματοποιείται αποσπασματικά και χωρίς έλεγχο.
Επειδή για την Ελλάδα, που αποτελεί τουριστικό προορισμό χιλιάδων ξένων επισκεπτών, αλλά και για την Κρήτη, που είναι πόλος έλξης τόσο ξένων όσο και ελλήνων επισκεπτών, έχει υψίστη σημασία η στήριξη και η εξυγίανση του κλάδου των ξεναγών προκειμένου να εκλείψουν τα προβλήματα που υπάρχουν,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ Οι κ.κ. Υπουργοί:
Με ποια μέτρα προτίθενται να προβούν στη στήριξη και στην εξυγίανση της λειτουργίας του κλάδου των ξεναγών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ανεργία και ταυτόχρονα να εκλείψει το φαινόμενο της παρείσφρησης μη επαγγελματιών στον κλάδο.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (αρχείο pdf)