Προστασία καταναλωτών από το παραεμπόριο και τα επικίνδυνα προϊόντα

Αριθμός πρωτ: 7278
Ημερομηνία κατάθεσης: 25/4/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Προστασία καταναλωτών από το παραεμπόριο και τα επικίνδυνα προϊόντα.

Η πρόσφατη ημερίδα για τον έλεγχο του παραεμπορίου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών ανέδειξε αρκετά προβλήματα και διατυπώθηκαν προτάσεις που θα μπορούσαν να αμβλύνουν το πρόβλημα.
Με δεδομένο ότι το παραεμπόριο στη χώρα μας αντιπροσωπεύει το 30%-40% του συνολικού εμπορίου και ο ετήσιος τζίρος του υπολογίζεται σε 5 δις. ευρώ, γεγονός που αντιστοιχεί σε φοροδιαφυγή της τάξης του 1,5 δις. ευρώ και απώλειες εσόδων ΦΠΑ ακόμη 1 δις. ευρώ, ενώ στις παραπάνω απώλειες εσόδων για την ελληνική οικονομία μπορούν να προστεθούν οι διαφυγόντες δασμοί, δημοτικά τέλη, ασφαλιστικές εισφορές και χαμένες θέσεις εργασίας.
Επειδή το παραεμπόριο διακινεί όλα τα επικίνδυνα προϊόντα, που αντιπροσωπεύουν υψηλό ποσοστό στα προϊόντα του παραεμπορίου.
Επειδή βασική προϋπόθεση για να περιοριστούν αυτές οι συνέπειες είναι η δημιουργία υποδομών στα παζάρια και στους χώρους άσκησης υπαίθριου εμπορίου.
Επειδή στο νομό Ηρακλείου λειτουργούν αρκετές υπαίθριες αγορές, που με τις κατάλληλες υποδομές, θα μπορούσαν να περιορίσουν το παραεμπόριο και να προστατεύσουν τους καταναλωτές,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός :
Αν προτίθεται να ενισχύσει τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου και τους Δήμους που έχουν υπαίθριες αγορές, ώστε να δημιουργήσουν τις απαραίτητες υποδομές κατά τα πρότυπα άλλων χωρών, για να περιοριστεί τα παραεμπόριο και να προστατευθούν οι καταναλωτές από τα επικίνδυνα προϊόντα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης