Προσφυγή στη Δικαιοσύνη των φοιτητών του Ανοικτού Πανεπιστημίου

Αριθμός πρωτ: 7279
Ημερομηνία κατάθεσης: 25/4/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Προσφυγή στη Δικαιοσύνη των φοιτητών του Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Στη Δικαιοσύνη πρόκειται να προσφύγουν με ομαδικές αγωγές οι φοιτητές του Ανοικτού Πανεπιστημίου, με τις οποίες επιδιώκουν να τους επιστραφούν τα χρήματα που έχουν καταβάλει ως δίδακτρα.
Οι φοιτητές θεωρούν την καταβολή χρημάτων προκειμένου να φοιτήσουν αντισυνταγματική, αφού σύμφωνα με το αρ. 16 παρ. 4 του Συντάγματος «η παρεχόμενη ανώτατη εκπαίδευση είναι δωρεάν».
Στην 5255/7-3-07 Ερώτησή μου είχα αναφερθεί στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές του Ανοικτού Πανεπιστημίου, μεταξύ των οποίων και η καταβολή ενός αρκετά υψηλού, για τα δεδομένα του μέσου Έλληνα, χρηματικού αντιτίμου που υποχρεούται να καταβάλλουν προκειμένου να αποκτήσουν πτυχίο. Το Υπουργείο απάντησε πως «Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο απευθύνεται κατά βάση σε εργαζομένους και συνεπώς το ύψος των διδάκτρων δεν θεωρείται υπερβολικό», αποδεικνύοντας πως ουδεμία επαφή έχουν οι αρμόδιοι με την ελληνική πραγματικότητα, αφού αγνοούν πως ο μισθός πολλών εργαζόμενων είναι κατώτερος των 700 Ευρώ που κοστίζει η κάθε θεματική ενότητα.
Επειδή, σύμφωνα με τους φοιτητές, τα προβλήματα του Ανοικτού Πανεπιστημίου, όπως έλλειψη αξιόλογων συγγραμμάτων, ηλεκτρονική βιβλιοθήκη κτλ., συσσωρεύονται, ενώ λειτουργεί χωρίς πρυτανικές αρχές.
Επειδή μια μεγάλη μερίδα αποφοίτων δεν έχει ουσιαστικά επαγγελματικά δικαιώματα ενώ οι σπουδές τους δεν συνδέονται με την έρευνα.
Επειδή τα δίδακτρα αυξήθηκαν κατά 70% στο διάστημα των επτά χρόνων της λειτουργίας του Πανεπιστημίου.
Επειδή είναι εύλογη η απορία των φοιτητών που καταλήγουν τα χρήματα τόσο των διδάκτρων όσο και των επιχορηγήσεων του Ανοικτού Πανεπιστημίου,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Η κ. Υπουργός:
1) Αν προτίθεται να επανεξετάσει το αίτημα των φοιτητών του Ανοικτού Πανεπιστημίου για δωρεάν παρακολούθηση των θεματικών ενοτήτων και απόκτηση πτυχίου.
2) Αν προτίθεται να προβεί σε ενέργειες και ποιες, προκειμένου να επιλυθούν τα ως άνω προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσοι φοιτούν στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης