Προτάσεις για την ανάπτυξη της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας. Ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου Μανόλη Στρατάκη.

Αριθμός πρωτ: 13826
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/9/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Προτάσεις για την ανάπτυξη της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας.

Στα πλαίσια του 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νέων Αγροτών που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, διατυπώθηκαν προτάσεις για τη λήψη μέτρων τα οποία είναι προς την κατεύθυνση ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας, στη φάση των αλλαγών που διέρχεται ο αγροτικός κλάδος, μέσω της αξιοποίησης των σύγχρονων εργαλείων, όπως είναι η κοινωνία της γνώσης, η υψηλή τεχνολογία και το σύγχρονο μάρκετινγκ.

Οι προτάσεις αυτές αφορούν τη δημιουργία ηλεκτρονικού δικτύου το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στους αγρότες να ενημερώνονται αλλά και να υποστηρίζονται στις επιχειρηματικές τους πρωτοβουλίες, έχοντας την πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες που προάγουν την επιχειρηματικότητα της υπαίθρου.
Επίσης, η δημιουργία Κέντρου Προώθησης Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (ΚΠΑΕ), θα εκπληρώνει το ρόλο του συνδέσμου της Πολιτείας με τον επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό κόσμο, με τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, με βασικό αντικείμενο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον αγροτικό τομέα, την καλύτερη ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις του κλάδου, αλλά και την δημιουργία ενός ηλεκτρονικού χώρου συνάντησης όλων των εμπλεκόμενων για την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας.
Επιπλέον, πρόταση της Ένωσης Νέων Αγροτών Ελλάδος (ΕΝΑΕ), αποτελεί και η δημιουργία κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital), το οποίο θα χρηματοδοτήσει επενδυτικά σχέδια του αγροτικού κλάδου σε όλη τη χώρα.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να υιοθετήσουν τις προτάσεις της Ένωσης Νέων Αγροτών Ελλάδος και να προωθήσουν την υλοποίηση των προτεινόμενων μέτρων για την ανάπτυξη της αγροτικής επιχειρηματικότητας.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης