Προώθηση ρυθμιστικού σχεδίου Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 3967
Ημερομηνία κατάθεσης: 6/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
2) ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Προώθηση ρυθμιστικού σχεδίου Ηρακλείου.

Στο άρθρο 2 του Ν. 2508/97, προβλέπεται η κατάρτιση και προώθηση ρυθμιστικού σχεδίου και προγράμματος προστασίας περιβάλλοντος για την οικιστική ανάπτυξη των ευρύτερων περιοχών, πόλεων και συγκεκριμένα των αστικών συγκροτημάτων Πάτρας, Ηρακλείου, Λάρισας, Βόλου, Καβάλας και Ιωαννίνων.
Με πρόσφατη ανακοίνωση του ο Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ γνωστοποίησε την έναρξη των διαδικασιών για τη θεσμοθέτηση των ρυθμιστικών σχεδίων όλων των παραπάνω πόλεων εκτός του Ηρακλείου, και στις οποίες μάλιστα έχουν προκηρυχθεί οι σχετικές μελέτες στα πλαίσια ολοκλήρωσης του σχεδιασμού ανάπτυξης των μεγάλων αστικών κέντρων.
Επειδή η κατάρτιση και έγκριση του ρυθμιστικού σχεδίου Ηρακλείου αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την ορθολογική ανάπτυξη όλης της περιοχής με το δεδομένο ότι στην Κρήτη έχει προηγηθεί χωροταξικό σχέδιο.
Επειδή στο Ηράκλειο υπάρχει σειρά χωροταξικών ζητημάτων που πρέπει να διευθετηθούν και θα πρέπει να καθοριστούν οι συνθήκες και οι όροι ανάπτυξης της πόλης.
Επειδή ήδη υπάρχει απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ηρακλείου το 2003 που αφορά στη γνωμοδότηση ως προς τα όρια της περιοχής ελέγχου του ρυθμιστικού σχεδίου του συγκροτήματος Ηρακλείου και εκκρεμεί μόνο γνωμοδοτική απόφαση του συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης προκειμένου να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να προβούν άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες ώστε να προχωρήσει σύντομα το θέμα του ρυθμιστικού σχεδίου και στο Ηράκλειο, όπως ήδη έχει γίνει στις άλλες μεγάλες πόλεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά πολεοδομικά προβλήματα που υπάρχουν και να προχωρήσει ορθολογικά η οικιστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης