Προώθηση της οργανωμένης Γυναικείας Επιχειρηματικότητας


Αριθμός πρωτ: 12141
Ημερομηνία κατάθεσης: 23/6/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟYΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Προώθηση της οργανωμένης Γυναικείας Επιχειρηματικότητας.

Στα πλαίσια ημερίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου για την Γυναικεία Επιχειρηματικότητα, αναδείχθηκε ότι το πρόβλημα που πρέπει να λυθεί σ΄ αυτή τη φάση είναι η αντιμετώπιση των οικονομικών δυσκολιών για καλύτερη οργάνωση και προβολή των προϊόντων τους.
Η διατεθείσα πίστωση των 350.000 ευρώ για τους εννεά συνεταιρισμούς του Νομού Ηρακλείου δεν επαρκούν για την κάλυψη αυτών των αναγκών.
Υπάρχει ανάγκη για καλύτερη οργάνωση και κάθε μορφής ενίσχυση στα πρώτα βήματα εξωστρέφειας που χρειάζονται προκειμένου να κατακτήσουν νέες αγορές με πιστοποιημένα και ταυτοποιημένα προϊόντα.
Στο Νομό Ηρακλείου λειτουργούν εννεά Γυναικείοι Συνεταιρισμοί από τους εκατό συνολικά ολόκληρης της χώρας, οι οποίοι αποτελούν ένα κρίσιμο μέγεθος για την οργάνωση της επόμενης δράσης που πρέπει να είναι η από κοινού προώθηση των προϊόντων αρκεί βέβαια να λυθούν άλλα επιμέρους προβλήματα που αφορούν την υποδομή των Συνεταιρισμών και την καλύτερη οργάνωση τους.
Η ύπαρξη των Γυναικείων Συνεταιρισμών μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη της υπαίθρου με δεδομένη την ερήμωση που συντελείται σε αυτήν.
Η οικονομική ενίσχυση για δραστηριότητες της παραπάνω μορφής που δεν καλύπτονται από το υφιστάμενο πλαίσιο, πρέπει να γίνει με ευθύνη και παρότρυνση των πολιτικών ηγεσιών των αρμόδιων Υπουργείων, προκειμένου να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα το συντομότερο δυνατό και πριν αρχίσει η φθίνουσα πορεία.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να ενισχύσουν οικονομικά τους Γυναικείους Συνεταιρισμούς του Ν. Ηρακλείου, προκειμένου να μπορέσουν να οργανώσουν το επόμενο βήμα που αφορά την καλύτερη οργάνωση τους, την πιστοποίηση, την ταυτοποίηση και την προώθηση των προϊόντων τους.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ.Στρατάκης


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (αρχείο pdf)