Πρόσληψη ελάχιστων νοσηλευτών στην Κρήτη με τη νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ


Αριθμός πρωτ: 12943
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/7/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
2) ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
3) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη ελάχιστων νοσηλευτών στην Κρήτη με τη νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ.

Η νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ (4Κ/2006, ΦΕΚ 261/4-7-06) για την πλήρωση 1.408 θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης επιφύλαξε, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο τοπικός Τύπος (ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ 17-7), δυσάρεστες εκπλήξεις για τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους από την Κρήτη αλλά και για τους φορείς που πάσχουν από σημαντικές ελλείψεις προσωπικού.
Σε πολλές Ερωτήσεις μου από το παρελθόν, και πρόσφατα με τις 7518/8-2-06, 8851/16-3-06, 9626/6-4-06, 10941/19-5-06 και 12575/5-7-06, έχω τονίσει τα προβλήματα στα νοσοκομεία του νομού Ηρακλείου και στο ΙΚΑ, τα οποία οφείλονται κατά κύριο λόγο στην έλλειψη επαρκούς αριθμού νοσηλευτών.
Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν σε ανάλογο βαθμό και οι υπόλοιποι νομοί της Κρήτης. Η πολιτική ηγεσία των κατά κύριο λόγο αρμόδιων, για την έγκριση της πλήρωσης των θέσεων, Υπουργείων δεν φάνηκε να αντιλαμβάνεται τη σημασία του προβλήματος.
Δεν εξηγείται διαφορετικά το γεγονός ότι σε αντίθεση με την προκήρυξη 356 θέσεων νοσηλευτών για το ΙΚΑ Αθηνών, μόλις 8 (οκτώ) θέσεις ΤΕ Νοσηλευτικής-Μαιευτικής προκηρύσσονται για το ΙΚΑ Ηρακλείου. Ταυτόχρονα, μόλις εννέα (9) ακόμη θέσεις διαφόρων άλλων ειδικοτήτων προκηρύσσονται για ένα νομό με 300.000 κατοίκους και αυξημένα προβλήματα έλλειψης προσωπικού.
Επειδή ο αριθμός των θέσεων, κυρίως της ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτικής-Μαιευτικής, που προκηρύχθηκαν για πλήρωση στο Νομό Ηρακλείου είναι συγκριτικά πολύ μικρός για τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν, ενώ παρόμοια είναι η κατάσταση και στους άλλους νομούς της Κρήτης,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται, και με ποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, να εγκρίνουν την πλήρωση ικανού αριθμού θέσεων προσωπικού, νοσηλευτών κυρίως αλλά και άλλων ειδικοτήτων, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των φορέων του νομού Ηρακλείου που παρουσιάζουν ελλείψεις, και για τους οποίους ελάχιστη μέριμνα φανερώνει η πρόσφατη προκήρυξη του ΑΣΕΠ.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης


1) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (αρχείο pdf)


2) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (αρχείο pdf)


3) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (αρχείο pdf)