“Πρόστιμο δημοσιονομικής διόρθωσης και αδικία σε βάρος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου”. Ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου, Μανόλη Στρατάκη, προς τους Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών.

Αριθμός πρωτ: 859
Ημερομηνία κατάθεσης: 3/11/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Πρόστιμο δημοσιονομικής διόρθωσης και αδικία σε βάρος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου.

Η κατασκευή του έργου «Δρόμος Χουδέτσι-Πύργος» στο Νομό Ηρακλείου, το οποίο εκτελεί η Ν.Α. Ηρακλείου, είχε αρχικά ενταχθεί στο Β’ ΚΠΣ. Το 2001 λόγω αδυναμίας αποπληρωμής του έργου, η Περιφέρεια Κρήτης το ενέταξε στο ΠΕΠ Κρήτης με διαφορετικό τίτλο.
Επειδή η αποπεράτωσή του εντάχθηκε στο Γ’ ΚΠΣ, σύμφωνα δε με τις νέες προδιαγραφές και τα αυστηρότερα κριτήρια που ετίθεντο, η δαπάνη του έργου δεν κρίθηκε επιλέξιμη.
Επειδή με την 1731/05 Απόφασή σας εγκρίθηκαν συνολικά 518 εκατομμύρια ευρώ για τη ρύθμιση πανελλαδικά παρόμοιων περιπτώσεων έργων, τα οποία, λόγω αδυναμίας αποπληρωμής τους από τις Περιφέρειες μέσω του Β’ ΚΠΣ, εντάχθηκαν στα ΠΕΠ 2000-2006 (Γ’ΚΠΣ) για να αποπερατωθούν, και για τα οποία στα πλαίσια δημοσιονομικών διορθώσεων εζητείτο αρχικά να επιστρέψουν οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις τα αναλογούντα χρηματικά ποσά.
Επειδή ο Νομός Ηρακλείου είναι ο μόνος που εξαιρέθηκε από τη ρύθμιση αυτή με την οποία καλύφθηκαν τα παραπάνω έργα από τον κρατικό προϋπολογισμό, πράγμα που αποτελεί κατάφωρη αδικία και διάκριση σε βάρος του απαράδεκτη και προκλητική, αφού ζητείται η επιστροφή 171.000 ευρώ ως δημοσιονομική διόρθωση, μόνο από το Νομό Ηρακλείου,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ Οι κ.κ. Υπουργοί:
Τι προτίθενται να πράξουν ώστε να αρθεί αυτή η αδικία εις βάρος του Νομού Ηρακλείου και να καλυφθεί το πρόστιμο με ανάλογη τακτοποίηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως έγινε για τις άλλες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης