Πρόσφατες Απαντήσεις Ερωτήσεων του βουλευτή Ηρακλείου, Μανόλη Στρατάκη

Πρόσφατες Απαντήσεις Ερωτήσεων του βουλευτή Ηρακλείου, Μανόλη Στρατάκη:
(αρχεία pdf)

Καταπολέμηση των φαινομένων κατάλυσης της νομιμότητας στην περιοχή του Δήμου Μαλλίων (11/8/2006)

Θαλάσσιες μεταφορές και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (28/7/2006)

Συμβάσεις ιατρών με το ΤΑΞΥ (2/8/2006)

Προβλήματα στον κλάδο των ξεναγών (21/8/2006)

Ανησυχία στον κλάδο των καθηγητών μουσικής (23/8/2006)