Πρόταση Επιστημονικής Επιτροπής για την αναδιοργάνωση του ΕΘΙΑΓΕ

Αριθμός πρωτ: 4299
Ημερομηνία κατάθεσης: 13/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Πρόταση Επιστημονικής Επιτροπής για την αναδιοργάνωση του ΕΘΙΑΓΕ

Με δεδομένο ότι η πρόταση της Επιστημονικής Επιτροπής για τη νέα οργανωτική δομή του ΕΘΙΑΓΕ υποδηλώνει την πρόθεση αλλαγών.
Με δεδομένο ότι υπάρχουν και παλαιότερες προτάσεις αρμοδίων καθ’ ύλη επιτροπών, που η καθεμιά έχει το δικό της σκεπτικό ανάλογα με το πρίσμα κάτω από το οποίο αντιμετωπίζει το όλο θέμα.
Επειδή μια σωστή και αποτελεσματική οργανωτική δομή ενός φορέα όπως το ΕΘΙΑΓΕ, πρέπει να λαμβάνει υπόψη του όλες τις παραμέτρους που συμβάλλουν στην αποδοτικότερη λειτουργία του.
Επειδή μόνο το ερευνητικό πεδίο δεν μπορεί να είναι το αποκλειστικό κριτήριο συγκρότησης της δομής του ΕΘΙΑΓΕ, αλλά αντίθετα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο το γεωγραφικό κριτήριο, αλλά και η παραγωγικότητα των περιοχών που καλύπτουν, ώστε η σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή, αλλά και η σύνθεση προσωπικού των ερευνητικών μονάδων να είναι η καλύτερη δυνατή.
Επειδή η πρόταση της Επιτροπής, όπως έχει δημοσιοποιηθεί, έχει δημιουργήσει τεράστια αναστάτωση στο επιστημονικό δυναμικό αλλά και τον αγροτικό κόσμο,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Αν θα αποδεχτεί την πρόταση της Επιστημονικής Επιτροπής και πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο νέας οργανωτικής δομής.
2) Αν προτίθεται να εντάξει διοικητικά όλες τις ερευνητικές μονάδες σε επίπεδο περιφέρειας, όπου ως γνωστόν και η διεπιστημονική συνεργασία είναι αναγκαία αλλά και οι απαιτήσεις και οι προκλήσεις από περιφέρεια σε περιφέρεια είναι διαφορετικές.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης