Πρόταση επιστημονικής επιτροπής για δημιουργία νέου Αρχαιολογικού Μουσείου στο Ηράκλειο


Αριθμός πρωτ: 11655
Ημερομηνία κατάθεσης: 9/6/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Πρόταση επιστημονικής επιτροπής για δημιουργία νέου Αρχαιολογικού Μουσείου στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το πόρισμα των μελών της επιτροπής που εξέτασε το θέμα του καθορισμού των γενικών αρχών της επανέκθεσης του Μουσείου Ηρακλείου, προτείνεται στο Υπουργείο, πέρα από τις ριζικές αλλαγές και παρεμβάσεις στο κτήριο, να εξεταστεί το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου μουσείου στο μέλλον.
Όπως αναφέρεται στην έκθεση που παρουσιάζεται στον τοπικό Τύπο, μπορεί οι προτεινόμενες παρεμβάσεις να αλλάξουν δραστικά την εικόνα του μουσείου όταν ολοκληρωθούν, ωστόσο ούτε τότε θα πληρούν τις προδιαγραφές που επιβάλλονται από την σπουδαιότητα και τον πλούτο των εκθεμάτων, καθώς και από τον αριθμό επισκεπτών του Αρχαιολογικού Μουσείου.
Έτσι, επισημαίνεται ότι ακόμη και μετά την επέκταση, οι χώροι του μουσείου δεν θα επαρκούν ούτε για να φιλοξενούνται όλα τα εκθέματα ούτε για να συντηρούνται, ενώ και η εξυπηρέτηση των επισκεπτών δεν θα είναι η καταλληλότερη.
Επειδή οι προτάσεις της επιτροπής, στο σκέλος τους που αφορά την ανάγκη να δημιουργηθεί νέο Αρχαιολογικό Μουσείο στο Ηράκλειο, προξενούν σίγουρα προβληματισμό, καθώς για πρώτη φορά διατυπώνεται το αίτημα αυτό από επιτροπή εμπειρογνωμόνων.
Επειδή είναι μεγάλη η ανάγκη να γίνει ανάδειξη του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού των εκθεμάτων από την πληθώρα που υπάρχει, όπως προκύπτει από το ενδιαφέρον των επισκεπτών.
Επειδή ο μεγάλης αξίας αρχαιολογικός πλούτος της Κρήτης και του Ηρακλείου επιβάλλει τη δημιουργία Μουσείου ανάλογων προδιαγραφών,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται, εκτός από την δρομολόγηση των έργων εκσυγχρονισμού και επέκτασης του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, που επιβάλλεται να γίνει με σύντομα χρονοδιαγράμματα, να θέσει στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του Υπουργείου την δημιουργία ενός νέου κτηρίου για τη στέγασή των μεγάλης σπουδαιότητας εκθεμάτων του κρητικού πολιτισμού.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (αρχείο pdf)