Ρύπανση ταμιευτήρα φράγματος Φανερωμένης Ν. Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 4378
Ημερομηνία κατάθεσης: 14/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ TOYΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
2. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
3. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Θέμα: Ρύπανση ταμιευτήρα φράγματος Φανερωμένης Ν. Ηρακλείου.

Στην 6542/12-1-05 Ερώτησή μου είχα επισημάνει τον κίνδυνο της ρύπανσης του Φράγματος της Φανερωμένης από τα απόβλητα ελαιουργείων που δραστηριοποιούνται στη γύρω περιοχή, αλλά και από τα οικιστικά απόβλητα λόγω της έλλειψης βιολογικών καθαρισμών.
Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα εξαιτίας της αδιαφορίας και της αδράνειας της πολιτείας για την προστασία του φράγματος, με αποτέλεσμα να διαιωνίζεται η κατάσταση αυτή.
Επειδή οι κίνδυνοι από τη μόλυνση του φράγματος, η οποία επιβεβαιώνεται πλέον καθημερινά από τους αρμόδιους φορείς, είναι μεγάλοι για τις καλλιέργειες και το περιβάλλον, επιβάλλεται άμεσα η πραγματοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών από την πλευρά της πολιτείας προς την κατεύθυνση διασφάλισης της προστασίας του φράγματος.
Επειδή πρόκειται για ένα σημαντικό και στρατηγικής σημασίας έργο για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Μεσσαράς, και κάθε καθυστέρηση προσθέτει προβλήματα αντί να αφαιρεί,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:

Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες προτίθενται να προβούν, προκειμένου να σταματήσει η ρύπανση και να προστατευτεί το φράγμα της Φανερωμένης, το οποίο αποτελεί το σημαντικότερο αναπτυξιακό έργο της περιοχής .

Ο ερωτών βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης