“Σημαντική καθυστέρηση στην χορήγηση της εφάπαξ παροχής για το τρίτο παιδί”. Ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου προς τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αριθμός πρωτ: 13743
Ημερομηνία κατάθεσης: 30/8/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Σημαντική καθυστέρηση στην χορήγηση της εφάπαξ παροχής για το τρίτο παιδί.

Την έντονη αγωνία τους εκφράζουν οι οικογένειες που έχουν αποκτήσει τρίτο παιδί ή άλλο παιδί μετά το τρίτο από την 1-1-2006 και εφεξής, εξαιτίας της σημαντικής καθυστέρησης που παρατηρείται στην χορήγηση της εφάπαξ παροχής των 2.000 ευρώ.
Η Κυβέρνηση, που ενώ είχε υποσχεθεί προεκλογικά το εφάπαξ επίδομα καθυστέρησε πάνω από δύο χρόνια για τη νομοθετική του θέσπιση, δεν προχωράει στις απαραίτητες ενέργειες για την ταχεία υλοποίησή του, με αποτέλεσμα οι μητέρες-δικαιούχοι του επιδόματος να αγανακτούν.
Συγκεκριμένα, παρά το ότι η Κοινή Υπουργική Απόφαση Π1α/Γ.Π. οικ. 60227 2006 που ορίζει αρμόδιο φορέα για τη χορήγηση του επιδόματος τον ΟΓΑ και θέτει τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά, έχει εκδοθεί εδώ και τρεις μήνες (ΦΕΚ 645 τ. Β’/23-5-06), πολλές οικογένειες διαμαρτύρονται επειδή δεν έχουν μπορέσει να εισπράξουν ακόμα την παροχή.
Επειδή οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και η ολιγωρία της διοίκησης έχουν οδηγήσει σε απογοήτευση τις οικογένειες που απέκτησαν τρίτο, ή άλλο μετά το τρίτο, παιδί από την αρχή του έτους, αλλά θα εισπράξουν πλέον την εφάπαξ παροχή με μεγάλη καθυστέρηση.
Επειδή οι υποσχέσεις πρέπει να υλοποιούνται στην πληρότητά τους, ιδιαίτερα όταν αφορούν κοινωνικές παροχές, και όχι να ακυρώνονται εν τοις πράγμασι εξαιτίας της ολιγωρίας στην ικανοποίησή τους, όπως πράττει στη συγκεκριμένη περίπτωση η Κυβέρνηση,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να δώσουν εντολή στους αρμοδίους ώστε να δοθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα η εφάπαξ παροχή των 2.000 ευρώ στις μητέρες που αποκτούν τρίτο παιδί και για κάθε παιδί μετά το τρίτο, καθώς η καθυστέρηση στην χορήγησή της έχει απογοητεύσει τις χιλιάδες οικογένειες που αφορά το μέτρο.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης