Σοβαρές ελλείψεις στις δομές προστασίας και φροντίδας παιδιών και εφήβων με ψυχικές διαταραχές


Αριθμός πρωτ: 10992

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
2.ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Σοβαρές ελλείψεις στις δομές προστασίας και φροντίδας παιδιών και εφήβων με ψυχικές διαταραχές.

Σε σχετικό πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής Συνήγορος του Πολίτη-Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού, γίνεται λόγος για το σοβαρότατο κενό στο σύστημα προστασίας και φροντίδας των ανηλίκων στη χώρα μας, το οποίο χρήζει άμεσης προσοχής και μέριμνας εκ μέρους της πολιτείας.
Η απουσία εξειδικευμένων δομών φιλοξενίας για τις κατηγορίες παιδιών με ψυχικές διαταραχές ή συναισθηματικές δυσκολίες, που εμφανίζονται στην παιδική ή εφηβική ηλικία ως συνέπεια δυσμενών ή τραυματικών εμπειριών ζωής, αλλά και η έλλειψη προσωπικού με εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα ψυχικής υγείας είναι από τα πρώτα θέματα για τα οποία πρέπει να μεριμνήσει η πολιτεία.
Ο Συνήγορος του Παιδιού, ένας νέος σχετικά θεσμός που υπερασπίζεται τα δικαιώματα των ανηλίκων, έχει δεχτεί αρκετές αναφορές και καταγγελίες και από την Κρήτη που αφορούν σε ιδιωτικές υποθέσεις και σε ιδρύματα και έχει διαπιστώσει τις ελλείψεις τόσο για την κατάλληλη στέγαση όσο και την μη επάνδρωση των λιγοστών ιδρυμάτων με εξειδικευμένο προσωπικό.
Επειδή τα προβλήματα ψυχικής υγιεινής χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και εξειδικευμένης αντιμετώπισης.
Επειδή η εισαγωγή και παραμονή παιδιών και εφήβων σε ακατάλληλους για την περίπτωσή τους χώρους μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις και επιδείνωση της ψυχικής τους υγείας.
Επειδή κρίνεται απαραίτητος ο προγραμματισμός και σχεδιασμός της ψυχοθεραπευτικής αποκατάστασης παιδιών και εφήβων σε κατάλληλες δομές με μικρή μάλιστα δυναμικότητα, ώστε να επιτυγχάνεται ο στόχος τής επανένταξής τους στο οικογενειακό πλαίσιο.
Επειδή ο τοπικός τύπος προβάλλει το θέμα, εκφράζοντας την αγωνία της κοινωνίας,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ Οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Αν προτίθενται να προβούν σε ενέργειες και ποιες θα είναι αυτές, ώστε να συσταθούν οι κατάλληλες δομές, βάσει διεθνών προτύπων, που θα λειτουργούν ως μικρές θεραπευτικές μονάδες για τα παιδιά και εφήβους που χρήζουν προστασίας και θεραπευτικής αντιμετώπισης.
2. Αν θα δοθεί εντολή να διενεργηθεί άμεσα προκήρυξη για τη στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό των ήδη υπαρχόντων ιδρυμάτων φιλοξενίας της παραπάνω κατηγορίας παιδιών και εφήβων.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης