Σοβαρές παραλείψεις και ολιγωρία της Διοίκησης του ΙΚΑ σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας (184- ραντεβού αιμοληψιών)

Αριθμός πρωτ: 11884
Ημερομηνία κατάθεσης: 16/6/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Σοβαρές παραλείψεις και ολιγωρία της Διοίκησης του ΙΚΑ σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας (184- ραντεβού αιμοληψιών).

Την έντονη ανησυχία και αγωνία του εκφράζει με επιστολή του προς όλους τους αρμόδιους φορείς, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαστηριακών Υπαλλήλων ΙΚΑ, αφού σύμφωνα με την μελέτη των καθημερινών αναλυτικών καταστάσεων (λίστες αναμονής, επείγοντα κτλ) επαληθεύτηκαν, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, οι φόβοι του Συλλόγου αλλά και το βάσιμο της αγανάκτησης των ασφαλισμένων του ΙΚΑ από την ταλαιπωρία των τελευταίων 2,5 χρόνων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, καταδεικνύεται η πλήρη αποτυχία του συστήματος «184-ραντεβού αιμοληψιών» αφού, έχουν δημιουργηθεί τεράστιες λίστες αναμονής, τον Φεβρουάριο του 2004 η αναμονή ήταν από 1 έως 2 ημέρες και έγιναν από 28 έως 40 ημέρες σήμερα.
Επιπλέον, υπάρχουν μεγάλες διαρροές ασφαλισμένων του ΙΚΑ σε ιδιωτικά εργαστήρια, ενώ στην Ελλάδα μόλις το 56% της συνολικής δαπάνης για την υγεία είναι δημόσια και το 44% ιδιωτική, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη στην Ε.Ε. είναι 74% και 26%, έτσι οι υπηρεσίες υγείας του ΙΚΑ έχουν απαξιωθεί στη συνείδηση των ασφαλισμένων με αποτέλεσμα τη μεγάλη διαρροή του οικογενειακού εισοδήματος προς την ιδιωτική αγορά υγείας.
Επίσης, η μη ορθή οργάνωση του συστήματος «184- ραντεβού αιμοληψιών» επέδρασε αρνητικά στον χαρακτηρισμό των «επειγόντων» με αποτέλεσμα την μεγάλη αύξηση αυτών και μάλιστα σε εξετάσεις ρουτίνας, με αποτέλεσμα να επιδεινώνονται συνεχώς οι λίστες αναμονής και ταυτόχρονα οι δικαιολογημένες διαμαρτυρίες των ασφαλισμένων. Επειδή στα πλαίσια του Συστήματος Ολοκληρωμένης Φροντίδας Υγείας, μέρος του οποίου είναι και το Σύστημα Διαχείρισης Ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας (184- ραντεβού αιμοληψιών), το οποίο εφαρμόζεται τα τελευταία 2,5 χρόνια στα Βιοπαθητικά – Μικροβιολογικά Εργαστήρια του ΙΚΑ και στόχος του ήταν η έγκαιρη και σωστή εξυπηρέτηση των άμεσα-έμμεσα ασφαλισμένων του ΙΚΑ καθώς και η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας (αξιόπιστα αποτελέσματα εξετάσεων), αντί να βελτιώσει την παροχή περίθαλψης, δημιούργησε τεράστιες λίστες αναμονής, διαμαρτυρίες, προπηλακισμούς και διαρροές στον ιδιωτικό τομέα.
Επειδή το «184- ραντεβού αιμοληψιών» απέτυχε, αφού έγινε χωρίς την απαραίτητη προετοιμασία σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής(διαμόρφωση χώρων αιμοληψιών, σύγχρονοι αναλυτές, ενιαίο χρόνο αιμοληψιών σε όλα τα Εργαστήρια, μεταφορές δειγμάτων, γραμματειακή υποστήριξη κτλ), χωρίς ενιαίο αριθμό αιμοληψιών σύμφωνα με τον αριθμό των υπηρετούντων παρασκευαστών (ΤΕ και ΔΕ ΒΙΒΕ) και των δικαιούχων περίθαλψης, χωρίς ενιαίο τηλεφωνικό ραντεβού (184) και όχι διαφορετικό σε κάθε Εργαστήριο, χωρίς την λύση οργανωτικών-λειτουργικών προβλημάτων, όπως η ανισοκατανομή Προσωπικού, «επείγοντα», «κατ’ οίκον» αιμοληψίες κτλ.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται άμεσα, και με ποια συγκεκριμένα μέτρα θα προβεί στη βελτίωση του δημόσιου συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας με σύγχρονα πλήρως εξοπλισμένα και στελεχωμένα Εργαστήρια του ΙΚΑ, προκειμένου στα πλαίσια του Συστήματος Διαχείρισης Ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας (184- ραντεβού αιμοληψιών) να παρέχεται η σωστή, ολοκληρωμένη και χωρίς καθυστερήσεις εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ΙΚΑ.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης