Στις καλένδες ο διαγωνισμός για το νέο πληροφοριακό σύστημα στον ΟΓΑ

Αριθμός πρωτ: 2455
Ημερομηνία κατάθεσης: 15/12/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Στις καλένδες ο διαγωνισμός για το νέο πληροφοριακό σύστημα στον ΟΓΑ.

Το νέο ολοκληρωμένο πληροφορικό σύστημα που επρόκειτο να εφαρμοστεί στον ΟΓΑ προκειμένου να παράσχει νέες και σαφώς πιο αναβαθμισμένες υπηρεσίες προς όλους τους ασφαλισμένους του οργανισμού έχει ναυαγήσει, αφού ο διαγωνισμός για την προμήθεια του πληροφοριακού συστήματος έχει παραπεμφθεί στις καλένδες.
Επειδή η κωλυσιεργία που επιδεικνύει το Υπουργείο, για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε μια από τις μεγαλύτερες ομάδες ασφαλισμένων της χώρας μας, έχει προκαλέσει την αντίδραση του Συλλόγου των εργαζομένων στο ταμείο που στηλιτεύουν την αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
Επειδή πρέπει όχι μόνο να επιταχυνθούν άμεσα οι διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου, αλλά πρέπει οι ασφαλισμένοι και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τους λόγους της μεγάλης καθυστέρησης που δημιουργεί μεγάλη ταλαιπωρία ,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
Με ποιο χρονοδιάγραμμα προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του ΟΓΑ, προκειμένου να υπάρξει αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και για ποιους λόγους έχει προκύψει η αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης