Συμβάσεις ιατρών με το ΤΑΞΥ

Αριθμός πρωτ: 14134
Ημερομηνία κατάθεσης: 14/9/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Συμβάσεις ιατρών με το ΤΑΞΥ

Με ανακοίνωσή της η Ένωση Παθολόγων του Νομού Ηρακλείου καταγγέλλει το ΤΑΞΥ αλλά και την προϊσταμένη πολιτική Αρχή, όσον αφορά τις συμβάσεις των ιατρών με το ταμείο, αφού όπως επισημαίνεται επιβεβαιώνεται ο αδιαφανής τρόπος επιλογής των ιατρών που συνάπτουν συμβάσεις με το ταμείο, όπως είχε καταγγείλει και ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου.
Επειδή στην απάντηση του Υπουργείου στην Ερώτησή μου 13408/2-8-06, αναφορικά με το θέμα της επιλογής των συμβασιούχων ιατρών με σαφή θεσμοθετημένα κριτήρια, προκειμένου όλοι οι ιατροί που δεν έχουν νομικά κωλύματα να μη στερούνται το δικαίωμα τους για εργασία, διασαφηνίζεται ότι η επιλογή των ιατρών που θα συνάψουν συμβάσεις με το ταμείο είναι μεταξύ εκείνων που μέχρι σήμερα έδειξαν συνέπεια, πνεύμα συνεργασίας και σεβασμό στην περιουσία του ΤΑΞΥ.
Επειδή, εφόσον δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για τους ιατρούς, και μέχρι να θεσπιστούν τα κατάλληλα κριτήρια, το ταμείο οφείλει να συνεργάζεται με όλους τους αιτούντες ιατρούς και όχι η επιλογή να γίνεται με γνώμονα την εξυπηρέτηση πελατειακών σχέσεων, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Ένωση Παθολόγων.
Επειδή σύμφωνα με υπάρχουσες καταγγελίες δεν ανανεώθηκε η σύμβαση σε ιατρούς με ελάχιστα ποσά και ανανεώθηκε σε άλλους που κατέθεταν λογαριασμούς με πολλαπλάσια ποσά, πράγμα που από μόνο του επιβεβαιώνει την επιλεκτική επιλογή ιατρών.
Επειδή ο Νομός Ηρακλείου αποτελεί την ναυαρχίδα του τουριστικού τομέα, άρα εκ των πραγμάτων και τα προβλήματα θα είναι περισσότερα.
Επειδή τα μέτρα που παίρνει το ΤΑΞΥ δεν είναι τα ενδεδειγμένα για την περιστολή των δαπανών, αντίθετα υποβοηθούν την αύξηση των δαπανών, ιδιαίτερα όταν αυτά εφαρμόζονται με αδιαφανή τρόπο.
Επειδή οι ιατροί είναι ανάστατοι από τις αστήριχτες κατηγορίες που τους απευθύνονται, ενώ θα έπρεπε αν υπάρχουν στοιχεία να τους παραπέμψουν στη δικαιοσύνη και όχι να τους συκοφαντούν μαζί με τους ξενοδοχοϋπαλλήλους του Ηρακλείου,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να δώσει εντολή στο ΤΑΞΥ για τη σύναψη συμβάσεων με τους ιατρούς, οι οποίοι δεν έχουν κανένα νομικό κώλυμα και έχουν υποβάλει αίτηση προς την Διοίκηση του ΤΑΞΥ, αφού δεν υφίσταται το ταμείο καμμιά οικονομική επιβάρυνση μιας και η αμοιβή γίνεται κατά ασθενή και έτσι οι ίδιες επισκέψεις θα μοιραστούν σε περισσότερους ιατρούς

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης