Συμβάσεις ιατρών με το ΤΑΞΥ

Αριθμός πρωτ: 13408
Ημερομηνία κατάθεσης: 2/8/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Συμβάσεις ιατρών με το ΤΑΞΥ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου που δημοσιεύεται στον τοπικό Τύπο, εκφράζεται η αγανάκτηση των γιατρών για τον αδιαφανή τρόπο με τον οποίο η διοίκηση του ΤΑΞΥ προβαίνει στη σύναψη των συμβάσεων με τους γιατρούς.
Όπως καταγγέλλεται από τον Ιατρικό Σύλλογο, η διοίκηση του Ταμείου αλλά και η προϊστάμενη πολιτική Αρχή προχώρησε στην επιλογή των συμβασιούχων γιατρών χωρίς τη χρήση θεσμοθετημένων κριτηρίων.
Επειδή, με τις ενέργειες αυτές, η διοίκηση του ΤΑΞΥ όχι μόνο στερεί τη δυνατότητα από τους ασφαλισμένους να έχουν ελεύθερη επιλογή ιατρού, αφού θα πρέπει όλοι οι ιατροί που δεν έχουν νομικά κωλύματα να έχουν τη δυνατότητα σύναψης σύμβασης, όπως συμβαίνει και με τα άλλα Ταμεία, αλλά επιπλέον στερεί το δικαίωμα για εργασία από τους ιατρούς που το δικαιούνται,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να παρέμβουν, προκειμένου η διοίκηση του ΤΑΞΥ να σταματήσει την αυθαίρετη επιλογή των συμβασιούχων ιατρών, την οποία καταγγέλλει ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, αλλά και να επιβάλει την αξιοποίηση θεσμοθετημένων κριτηρίων, ώστε όλοι οι ιατροί που δεν έχουν νομικά κωλύματα να έχουν τη δυνατότητα σύναψης σύμβασης με το ΤΑΞΥ.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (αρχείο pdf)