Συνέχεια της ασυνέπειας των αρμόδιων Υπουργείων στην υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 3392
Ημερομηνία κατάθεσης: 23/1/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Συνέχεια της ασυνέπειας των αρμόδιων Υπουργείων στην υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Ηρακλείου.

Αδικαιολόγητη χαρακτηρίζεται η στάση των Υπουργείων Πολιτισμού και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σχετικά με την καθυστέρηση της χρηματοδότησης προς το Δήμο Ηρακλείου στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης που έχει υπογραφεί για την αναστήλωση των Ενετικών Τειχών και την αναβάθμιση της Παλιάς Πόλης του Ηρακλείου.
Στις απαντήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού σε επανειλημμένες Ερωτήσεις μου γίνεται αναφορά για εκπλήρωση των υποχρεώσεων μόνο από το ΤΑΠ, ενώ δεν αναφέρονται οι προθέσεις των Υπουργείων σχετικά με τις δικές τους ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις.
Συγκεκριμένα , το Υπουργείο Πολιτισμού έχει δεσμευτεί κατά τη διάρκεια της Σύμβασης από 27/01/2004 έως 27/01/2014, να αποδίδει στο Δήμο Ηρακλείου το ποσό των 600.000 ευρώ κατ΄ έτος, ενώ έως σήμερα έχει αποδοθεί μόλις το ποσό των 124.500 ευρώ.
Από την πλευρά του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και στα πλαίσια της προηγούμενης, 10ετούς επίσης διάρκειας, Προγραμματικής Σύμβασης έχει μείνει επίσης αναπορρόφητο υπόλοιπο ύψους περίπου 12.000.000 ευρώ από το έτος 2005, μέρος του οποίου δεν έχει αποσταλεί.
Είναι εμφανές από τα έως τώρα πεπραγμένα, ότι τόσο το Υπουργείο Πολιτισμού όσο και το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., και ενώ γνωρίζουν τη σπουδαιότητα και το επείγον του έργου για την αναστήλωση των Ενετικών Τειχών και την αναβάθμιση της Παλιάς Πόλης δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις με τις οποίες έχουν δεσμευτεί, με αποτέλεσμα ο Δήμος Ηρακλείου να επωμίζεται τις δαπάνες για έργα που έχουν εκτελεστεί ή εκτελούνται.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ Οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Τι ποσά έχουν εκταμιευθεί έως σήμερα προς το Δήμο Ηρακλείου από την πλευρά των συμβαλλόμενων Υπουργείων και για ποιο λόγο διαπιστώνονται αυτές οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.
2) Εάν προτίθενται να ανταποκριθούν έμπρακτα και με συνέπεια στις υποχρεώσεις τους προς το Δήμο Ηρακλείου στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης που έχουν υπογράψει.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης