Συντάξεις Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης

Αριθμός πρωτ: 13332
Ημερομηνία κατάθεσης: 27/7/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Συντάξεις Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης.

Είναι γνωστό ότι η πολιτεία, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της, και παρά τις γνωστές παλινωδίες, έχει χορηγήσει στους αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης (όχι σε όλους), σύνταξη της τάξης των 60 ευρώ περίπου, η οποία όμως εξακολουθεί να παραμένει στα ίδια επίπεδα αν και έχει παρέλθει 20ετία από την αρχική χορήγηση.
Επειδή ο αριθμός των συνταξιούχων αυτής της κατηγορίας έχει μειωθεί αισθητά και το συνολικό κόστος έχει περιοριστεί σημαντικά.
Επειδή οι χορηγούμενες συντάξεις της Εθνικής Αντίστασης μοιάζουν να είναι ψίχουλα ιδιαίτερα μετά τα τελευταία κύματα ακρίβειας.
Επειδή ουσιαστικά το βοήθημα αυτό προς τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, θα έπρεπε όπως όλες οι συντάξεις να τυχαίνει τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, για να μην μειώνεται στην πράξη.
Επειδή είναι ανάγκη η σύνταξη αυτή να αυξηθεί τουλάχιστον με βάση τις τιμαριθμικές αναπροσαρμογές για το μεσολαβήσαν χρονικό διάστημα,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ Οι κ.κ. Υπουργοί :
Αν προτίθενται να αυξήσουν τη σύνταξη αυτή, τουλάχιστον με βάση τις αυξήσεις του τιμάριθμου τα χρόνια που πέρασαν και να την προσαρμόσουν σε ευπρεπή όρια που να μην υποβαθμίζουν την αιτία για την οποία δόθηκε.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης