Σχέδια Βελτίωσης Κτηνοτροφίας

Αριθμός πρωτ: 4781
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Σχέδια Βελτίωσης Κτηνοτροφίας.

Όπως έγινε γνωστό, έχουν υποβληθεί 497 Σχέδια Βελτίωσης για την κτηνοτροφία της Κρήτης και υπάρχουν χρήματα μόνο για 109 Σχέδια Βελτίωσης.
Από το σύνολο των Σχεδίων έχουν απορριφθεί τα 41 Σχέδια Βελτίωσης και μένουν σε εκκρεμότητα 347 Σχέδια που απαιτούν κονδύλια ύψους 38,5 εκατομμύρια Ευρώ για να υλοποιηθούν.
Επειδή οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης που αντιμετωπίζουν ακόμη και πρόβλημα επιβίωσης είναι ανάστατοι, γιατί διαπιστώνουν ότι παρά τις υποσχέσεις της Κυβέρνησης δεν μπορούν να δημιουργήσουν τις υποδομές που χρειάζονται για τη βελτίωση των κτηνοτροφικών μονάδων και της οικονομικής τους θέσης.
Επειδή ακόμη και τα ποσά του Γ’ ΚΠΣ που τους αφορούν περικόπτονται, παρά τις αρχικές δεσμεύσεις της Κυβέρνησης,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:

Τι προτίθεται να πράξει προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των κτηνοτρόφων για να υλοποιηθούν και τα 347 Σχέδια Βελτίωσης που είναι σε εκκρεμότητα, τα οποία θα δώσουν αναπτυξιακή ώθηση στην κτηνοτροφία της Κρήτης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης