Σχεδιασμός για τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Αριθμός πρωτ: 4056
Ημερομηνία κατάθεσης: 7/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: Σχεδιασμός για τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Μετά την τελευταία συζήτηση στη Βουλή με αφορμή τη σχετική Ερώτησή μου 1885/30-1-06, δηλώσατε ότι έχετε καταρτίσει, βάσει της Κοινοτικής Οδηγίας 2003/87 και της κείμενης εθνικής νομοθεσίας, το 1ο Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών για την περίοδο 2005-2007 και δεν τίθεται κανένα θέμα αναθεώρησής του.
Οι δραματικές κλιματικές αλλαγές και οι συνέπειές τους, που υφίστανται όλες ανεξαιρέτως οι περιοχές του πλανήτη στις μέρες μας, προέρχεται με μεγάλη πιθανότητα, σύμφωνα με τους επιστήμονες, από τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα.
Επειδή, όπως προκύπτει από πρόσφατα δημοσιεύματα, εντείνονται οι προσπάθειες των χωρών, για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και παγκόσμια.
Επειδή απαιτείται πολιτική βούληση και ορθός και υπεύθυνος σχεδιασμός για την αντιμετώπιση του σοβαρού ζητήματος των κλιματικών αλλαγών που συντελούνται παγκοσμίως, και όχι ανεύθυνη στάση, όπως αυτή που επιδεικνύει η Κυβέρνηση με τις αποφάσείς της για απελευθέρωση των ορίων εκπομπής των ρύπων από τις βιομηχανίες,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Σε ποιο σχεδιασμό προτίθεται να προβεί, και με ποιο χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες για τα μέτρα μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, που φέρεται σύμφωνα με τους επιστήμονές ως η πιθανότερη αιτία για τις κλιματικές αλλαγές που συντελούνται και για τα καταστρεπτικά αποτελέσματα που έχει για όλους μας.
2) Σε ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να προβεί τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε διεθνείς οργανισμούς, προκειμένου να υπάρξουν μέτρα για την ουσιαστική αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος της αλλαγής των κλιματικών συνθηκών και των επιπτώσεών του.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης