Ταλαιπωρία στην ταξινόμηση τετράπορτων αγροτικών αυτοκινήτων

Αριθμός πρωτ: 11996
Ημερομηνία κατάθεσης: 20/6/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
2. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Ταλαιπωρία στην ταξινόμηση τετράπορτων αγροτικών αυτοκινήτων.

Με την εγκύκλιο Α1/73753/6794/14-1-2003, με την οποία κοινοποιείται η 61512/2900/5-12-2002 Υπουργική Απόφαση του ΥΜΕ, προσδιορίζεται η καταρχήν απόφαση του νομοθέτη για τη μικτή χρήση τετράπορτων αγροτικών αυτοκινήτων και η πρόθεσή του για εξυπηρέτηση και των δύο χρήσεων, δηλαδή της μεταφοράς προσώπων και προϊόντων.
Η πράξη έδειξε ότι η λεπτομερής διατύπωση στην εγκύκλιο και ο υπερβάλλων ζήλος πολλών περιφερειακών υπηρεσιών δημιουργεί προβλήματα στην ταξινόμηση των αυτοκινήτων αυτής της μορφής και ταλαιπωρία στους κατόχους τους, που υποχρεώνονται για τα Μικτού Βάρους κάτω των 3,5 τόνων να εκδίδουν ειδικό σημείωμα κατ’ έτος.
Επειδή οι προδιαγραφές των αυτοκινήτων είναι για πέντε συνολικά άτομα (οδηγός και τέσσερις επιβάτες), και το επιπλέον προβλεπόμενο ωφέλιμο φορτίο.
Επειδή ιδιαίτερα για όσα από αυτά έχουν άδεια Αγροτικού Αυτοκινήτου, είναι ανάγκη να τροποποιηθεί το ισχύον καθεστώς για να μπορούν χωρίς κανένα εμπόδιο να εξυπηρετούνται και οι δύο χρήσεις, όπως εκ κατασκευής προβλέπεται γι’ αυτά τα οχήματα, δηλαδή της μεταφοράς επιβατών και προϊόντων.
Επειδή μ’ αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερο όφελος για την ελληνική οικονομία, γιατί η αγροτική οικογένεια δεν θα υποχρεούται να έχει δύο αυτοκίνητα, επιβατικό και αγροτικό.
Επειδή τα δεδομένα έχουν διαφοροποιηθεί και το αγροτικό αυτοκίνητο είναι στην πράξη εργαλείο πολλαπλής χρήσης,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να τροποποιήσουν την Υπουργική Απόφαση και να την προσαρμόσουν στις πραγματικές ανάγκες, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που υπάρχουν, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί από τις εξελίξεις προς το συμφέρον της εθνικής οικονομίας.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (αρχείο pdf)

2 thoughts on “Ταλαιπωρία στην ταξινόμηση τετράπορτων αγροτικών αυτοκινήτων”

  1. Τι έγινε με το θέμα
    Καμιά απάντηση

Comments are closed.