Ταυτοποίηση κρητικού μελιού και Μελισσοκομικό Κέντρο Κρήτης


Αριθμός πρωτ: 13084
Ημερομηνία κατάθεσης: 20/7/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤON ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Ταυτοποίηση κρητικού μελιού και Μελισσοκομικό Κέντρο Κρήτης.

Με βάση τον Κανονισμό 794/04 της Ε.Ε. λειτουργεί το Μελισσοκομικό Κέντρο Κρήτης, του οποίου τη θετική συμβολή ανέδειξε πρόσφατη ημερίδα που διοργάνωσε το ΓΕΩΤΕΕ-Παράρτημα Κρήτης, σε συνεργασία με το Κέντρο, με θέμα: «Η Κρητική Μελισσοκομία: Παρόν και Μέλλον».
Η Κρήτη ως Περιφέρεια κατατάσσεται πανελλαδικά τέταρτη σε επίπεδο παραγωγής, με παραγωγή που κυμαίνεται από 1600-2500 τόνους μελιού.
Η ημερίδα ανέδειξε επίσης την ανάγκη ταυτοποίησης του κρητικού μελιού και τη πιστοποίηση των προϊόντων ΠΟΠ ή ΠΓΕ, παραγωγής μελισσοσμηνών, με εξαιρετικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.
Επειδή οι προοπτικές του κρητικού μελιού, με δεδομένο ότι η Κρήτη διαθέτει μια πλούσια χλωρίδα με χιλιάδες φυτικά είδη, θα μπορούσαν να είναι αρκετά ευοίωνες.
Επειδή είναι ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι προτάσεις των θεσμοθετημένων γι’ αυτόν το σκοπό οργάνων των επιστημονικών κλάδων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
1. Εάν προτίθεται να συμβάλει στην ταυτοποίηση του κρητικού μελιού και με ποιο τρόπο.
2. Εάν προτίθεται να διατηρήσει το Περιφερειακό Κέντρο Μελιού ως υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης, μετά τη λήξη του Κανονισμού 797/04.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης