Τα προβλήματα στην έγκαιρη απονομή δικαιοσύνης στο Νομό Ηρακλείου, επισημαίνει με ερώτησή του προς τον Υπ. Δικαιοσύνης, ο βουλευτής Ηρακλείου Μανόλης Στρατάκης.

Αριθμός πρωτ: 14545
Ημερομηνία κατάθεσης: 28/9/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ : Προβλήματα στην έγκαιρη απονομή δικαιοσύνης στο Νομό Ηρακλείου.

Το Ηράκλειο ως γνωστόν, παρά την πληθώρα των ποινικών υποθέσεων, έχει μόνο δύο οργανικές θέσεις πταισματοδικών οι οποίες ασφαλώς δεν επαρκούν για την έγκαιρη περαίωση των υποθέσεων.
Η εφαρμογή του Νόμου 3472/2006 και ιδιαίτερα του άρθρου 3 προβλέπεται να δημιουργήσει σωρεία προβλημάτων, κυρίως στις περιπτώσεις ποινικών υποθέσεων, που απαιτούν προανακριτική διαδικασία, στις οποίες επιλαμβάνονται οι πταισματοδίκες και με το νέο Νόμο πιθανώς να ισχύσει η εναλλαγή.
Επειδή η εναλλαγή πταισματοδικών με ειρηνοδίκες στις ίδιες υποθέσεις, πέραν από τις καθυστερήσεις μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην απονομή της δικαιοσύνης.
Επειδή ο αριθμός των οργανικών θέσεων δικαστικών στο Νομό Ηρακλείου δεν είναι επαρκής,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
1) Αν προτίθεται να αυξήσει τον αριθμό των οργανικών θέσεων πταισματοδικών στο Νομό Ηρακλείου.
2) Αν προτίθεται να τροποποιήσει το Ν. 3472/2006 ώστε στις περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης των πταισματοδικών να υπάρχει πρόβλεψη του νόμου να μην ισχύει η εναλλαγή , ώστε να μην προστεθούν περισσότερα προβλήματα στα ήδη υπάρχοντα.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης