Το αυξημένο κόστος του χρήματος στην Ελλάδα. Ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου Μανόλη Στρατάκη προς τον Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών.

Αριθμός πρωτ: 14339
Ημερομηνία κατάθεσης: 21/9/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Το αυξημένο κόστος του χρήματος στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τα αποτελέσματα της οποίας περιλαμβάνονται σε έκθεση με θέμα «Διαφορές επιτοκίων στις χώρες της Ευρωζώνης», η Ελλάδα κατέχει τη δυσάρεστη πρωτιά, αφού η ψαλίδα μεταξύ επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων φθάνει στη χώρα μας στις 3,65 μονάδες, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη είναι 1,68 μονάδες.
Εάν η μεγάλη διαφορά στο κόστος δανεισμού και στις αποδόσεις των καταθέσεων, που αυξάνει υπερβολικά το κόστος του χρήματος, συνδυαστεί με τη χαμηλή αγοραστική δύναμη που διαθέτουν οι Έλληνες λόγω της οικονομικής δυσχέρειας που έχουν περιέλθει τα τελευταία χρόνια από τη συνεχή αύξηση των τιμών σε όλα τα προϊόντα, γίνεται αντιληπτό με τον πλέον εμφανή τρόπο η δεινή οικονομική κατάσταση των δανειοληπτών στη χώρα μας αλλά και των περισσοτέρων ελληνικών νοικοκυριών.
Επειδή η αδικία που συντελείται σε βάρος των δανειοληπτών στη χώρα μας και η δυσχερής οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το σύνολο σχεδόν των ελληνικών νοικοκυριών, όπως επιβεβαιώνεται και από την έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είναι αποτέλεσμα Κυβερνητικών επιλογών.
Επειδή είναι ανάγκη να ληφθούν το συντομότερο δυνατό μέτρα για την διαφοροποίηση αυτής της κατάστασης,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να παρέμβει και να πάρει άμεσα τα κατάλληλα και αναγκαία μέτρα, προκειμένου να αμβλυνθεί η μεγάλη ανισότητα που υπάρχει στο κόστος δανεισμού και στις αποδόσεις των καταθέσεων που ισχύουν στη χώρα μας με αποτέλεσμα να κατέχουμε την πρώτη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης στο κόστος του χρήματος.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης