Το μέλλον των ολοήμερων σχολείων

Αριθμός πρωτ: 14008
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/9/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ : Το μέλλον των ολοήμερων σχολείων.

Το ολοήμερο σχολείο ως ένας πρωτοποριακός θεσμός, ο οποίος ξεκίνησε με τις καλύτερες προοπτικές με βασικό σκοπό και στόχο την οικονομική ανακούφιση της ελληνικής οικογένειας και κυρίως της εργαζόμενης μητέρας, απαξιώνεται συστηματικά από την αδιαφορία του Υπουργείου και οδηγείται στο μαρασμό .
Μόλις στον τέταρτο χρόνο λειτουργίας τους και τα ολοήμερα σχολεία βρίσκονται σε μεγάλη κάμψη λόγω τις συστηματικής απαξίωσής τους από την απραξία του Υπουργείου, αφού η υλικοτεχνική τους υποδομή δεν έχει στηριχτεί και η στελέχωσή τους γίνεται κυρίως από ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς.
Επειδή τα προβλήματα που παρουσιάζουν τα ολοήμερα σχολεία είναι πολλά και εκτός των άλλων στην περυσινή σχολική χρονιά το κανονικό πρόγραμμα άργησε πολύ να ξεκινήσει λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων στους διορισμούς των δασκάλων, μάλιστα σε πολλά σχολεία το πρόγραμμα άρχισε μετά τα Χριστούγεννα, με αποτέλεσμα οι γονείς να αναγκάζονται να στραφούν στα ιδιωτικά σχολεία με όλες φυσικά τις οικονομικές επιπτώσεις για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
Επειδή σύμφωνα τα στοιχεία που δίνουν οι δάσκαλοι, το 2002-3 φοιτούσαν στα ολοήμερα σχολεία σχεδόν 100.000 μαθητές, το 2003-4 ο αριθμός έφτασε περίπου στους 180.000, σχεδόν διπλασιάστηκε, ενώ μόλις πέρυσι 2005-6 παρουσίασε μεγάλη κάμψη περίπου στους 150.000 και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των δασκάλων το ίδιο αναμένεται να συμβεί και φέτος.
Επειδή η ολιγωρία του Υπουργείου στο σοβαρό ζήτημα της εύρυθμης λειτουργίας του ολοήμερου σχολείου καθίσταται σαφής και από τις απαντήσεις του στις σχετικές Ερωτήσεις μου 6156/5-1-06 και 7902/20-2-06, αφού τα επίσημα στοιχεία που δίνονται για τον αριθμό των ολοήμερων σχολείων αλλά και των μαθητών που φοιτούν σε αυτά για το έτος 2005-6 είναι διαφορετικά, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι ή κάποια από αυτά λειτούργησαν πολύ αργότερα από τα άλλα, ή ότι ούτε το ίδιο το Υπουργείο δεν γνωρίζει την πραγματική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και αποκλειστικά υπεύθυνο είναι το ίδιο.
Επειδή με την επίσημη έναρξη της φετινής σχολικής χρονιά δεν έχουν εκλείψει η αγωνία και η ανησυχία τόσο των γονιών όσο και των δασκάλων για την τύχη των ολοήμερων σχολείων και την αποφυγή των σοβαρών προβλημάτων της προηγούμενης χρονιάς,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Η κ. Υπουργός:
1) Εάν προτίθεται άμεσα να καλύψει τις θέσεις των δασκάλων στα ολοήμερα σχολεία προκειμένου να μην καθυστερήσει η έναρξη της λειτουργίας σε κανένα από τα ολοήμερα σχολεία της χώρας, αφού πέρα από τις εκπαιδευτικές του διαστάσεις έχει ιδιαίτερα κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις για την ελληνική οικογένεια.
2) Εάν προτίθεται άμεσα να ενισχύσει την υλικοτεχνική υποδομή των ολοήμερων σχολείων αλλά και να χορηγήσει εγκαίρως τα κονδύλια για τις λειτουργικές τους δαπάνες προκειμένου να αποφθεχθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπισαν πέρυσι και εμπόδισαν την εύρυθμη λειτουργία τους.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης