Τροποποίηση καταστατικού Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου


Αριθμός πρωτ: 12330
Ημερομηνία κατάθεσης: 28/6/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση καταστατικού Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου

Αντιδράσεις των τοπικών φορέων προκαλεί η αλλαγή του καταστατικού του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, που πρώτος από όλες τις ΔΕΚΟ έσπευσε να εναρμονιστεί με τον τελευταίο νόμο 3429/05, και να απομακρύνει τους εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας από τη διοίκησή του.
Επειδή, όπως αναφέρεται σε δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, η τροποποίηση του καταστατικού έγινε χωρίς στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης να αναγράφεται ποια ακριβώς θα ήταν η τροποποίηση που θα γινόταν στο καταστατικό του ΟΛΗ.
Επειδή η τροποποίηση του καταστατικού για την προσαρμογή του στο νέο νόμο έρχεται ταυτόχρονα σε αντίθεση με τον ιδρυτικό νόμο των Οργανισμών Λιμένων (2932/01), αφού η ανάπτυξη ενός λιμανιού περιφερειακής και τοπικής σημασίας δεν μπορεί να σχεδιάζεται ερήμην των φορέων του, σκοπός δε των Οργανισμών Λιμένων είναι μεταξύ άλλων και η εποικοδομητική συνεργασία με τους χρήστες του λιμανιού και τους τοπικούς φορείς της τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να παρέμβει ώστε οι εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων και της τοπικής Αυτοδιοίκησης να μην αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στη διοίκηση του ΟΛΗ αλλά να έχουν ουσιαστικό ρόλο στη λειτουργία του Οργανισμού, προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

1) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (αρχείο pdf)