Υπόλογος η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και κίνδυνος απώλειας των κοινοτικών επιδοτήσεων

Αριθμός πρωτ: 2497
Ημερομηνία κατάθεσης: 18/12/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΠΕΧΩΔΕ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
3) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
4) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
5) ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Υπόλογος η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και κίνδυνος απώλειας των κοινοτικών επιδοτήσεων.

Στο κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης των υδατικών πόρων στη χώρα μας η κατάσταση η οποία επικρατεί σήμερα είναι άκρως ανησυχητική και δυσοίωνη, αφού μετά την ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας 2000/60/ΕΕ με το νόμο 3199/2003 τίποτα ουσιαστικό δεν έχει γίνει προς την κατεύθυνση αυτή, από την Κυβέρνηση.
Παρά την παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την λήξη της προθεσμίας (22/12/2004), σύνταξης πλήρων και αναλυτικών εκθέσεων των χαρακτηριστικών κάθε λεκάνης απορροής με τις διαπίστωσης των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και της οικονομικής ανάλυσης κάθε χρήσης ύδατος σε κάθε λεκάνη, που όφειλε να έχει κάνει, βρισκόμαστε προ του κινδύνου να παρέλθει μια ακόμα καταληκτική προθεσμία (22/12/2006), όπου θα έπρεπε να έχουν τεθεί σε εφαρμογή τα προγράμματα παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων από τις Περιφέρειες.
Επειδή καμία ενέργεια δεν έχει γίνει προς την κατεύθυνση του πολύ σοβαρού ζητήματος της διαχείρισης των υδατικών πόρων από τη χώρα μας, αφού και οι αρμόδιοι φορείς που έχουν συσταθεί για το σκοπό αυτό, όπως οι Διευθύνσεις Υδάτων παραμένουν χωρίς πόρους και ειδικευμένο προσωπικό, όπως επίσης και η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων παραμένει υποστελεχωμένη και στην ουσία ανενεργή.
Επειδή στην ουσία, όλη η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την Οδηγία 2000/60/ΕΕ, που σημαίνει ότι η κάθε χώρα θα πρέπει να έχει εκπληρώσει τους όρους της ανάκτησης του νερού που ξοδεύεται, αλλιώς εάν δεν έχουν τηρηθεί η όροι αυτοί δεν θα δίδονται οι επιδοτήσεις στους αγρότες.
Επειδή για άλλη μια φορά, η αδράνεια και η απραξία της Κυβέρνησης έχει σοβαρά αρνητικά αποτελέσματα για όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα για τον αγροτικό πληθυσμό της χώρας μας.
Επειδή, όχι μόνο χάνεται μια ευκαιρία να διαχειριστούμε σωστά τους υδάτινους πόρους της χώρας μας, ενώ υπάρχει βέβαια πάντα ο κίνδυνος να βρεθούμε μπροστά σε πολύ δυσάρεστες εξελίξεις λόγω παραπομπών της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά βρισκόμαστε και προ του κινδύνου των καταστροφικών συνεπειών προς τους Έλληνες αγρότες , οι οποίοι δεν θα λάβουν τις επιδοτήσεις τους εξαιτίας της μη συμμόρφωσης με την Οδηγία για τα νερά.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ Οι κ. κ. Υπουργοί:
Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν, προκειμένου να μη χαθεί η ευκαιρία για τη διαχείριση των υδατικών πόρων από τη χώρας μας και τον κίνδυνο να χαθούν οι επιδοτήσεις για τους Έλληνες αγρότες, αφού ήδη η χώρα μας έχει παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις προθεσμίες που έχουν λήξη, ενώ υπάρχουν και άλλες προθεσμίες που λήγουν άμεσα.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (αρχείο pdf)