Υστέρηση της Ελλάδας στον τομέα της έρευνας


Αριθμός πρωτ: 11731
Ημερομηνία κατάθεσης: 13/6/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Υστέρηση της Ελλάδας στον τομέα της έρευνας.

Η καθυστέρηση της χώρας μας στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας εξελίσσεται σε εθνικό μειονέκτημα καθώς η Ελλάδα κατατάσσεται σταθερά στους ουραγούς της Ευρώπης, στην κατηγορία των χωρών με χαμηλό επίπεδο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι δαπάνες για έρευνα και τεχνολογία στην Ελλάδα έχουν καθηλωθεί στο 0,60% του ΑΕΠ ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 είναι 1,9% και στόχος της Ε.Ε. αποτελεί το ποσοστό αυτό να φθάσει τα ερχόμενα χρόνια σε 3% ενώ ακόμα και ο μετριοπαθής ελληνικός στόχος να φθάσουμε σε 1,5% θεωρείται σήμερα ανέφικτος.
Επειδή η υστέρηση της χώρας στην έρευνα έχει δυσμενείς μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα η χώρα θα τεθεί σε τροχιά τεχνολογικής υποβάθμισης, με επιπτώσεις στην απασχόληση, τη λειτουργία των επιχειρήσεων και το επίπεδο ανάπτυξης τα προσεχή χρόνια.
Επειδή σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θεωρείται παράδοξη η χαμηλή απορρόφηση πόρων για έρευνα στην Ελλάδα ακόμα και για τα διαθέσιμα κοινοτικά κονδύλια παρά το γεγονός ότι διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό και τους κατάλληλους ερευνητικούς οργανισμούς.
Επειδή η παράταση της τεχνολογικής υποβάθμισης της χώρας μας έχει επιπτώσεις στην απασχόληση, τη λειτουργία των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη καθώς και στην απώλεια ενός πολύτιμου δυναμικού υψηλότατης εκπαίδευσης, που υποχρεώνεται να παραμένει στο εξωτερικό αντί να επιστρέψει στην Ελλάδα.
Επειδή το Ηράκλειο είναι η έδρα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), το οποίο είναι διεθνούς φήμης ερευνητικό Ίδρυμα, και στην Κρήτη δραστηριοποιούνται πολλές σημαντικές επιχειρήσεις, που απαιτούν μια νέα δυναμική προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προβεί άμεσα, και με ποιο χρονοδιάγραμμα, στη διαμόρφωση ενός θεσμικού πλαισίου με βάση το οποίο θα προωθηθούν πολιτικές προκειμένου να αναβαθμιστεί και να προχωρήσει η έρευνα τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα στη χώρα μας.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης