Υψηλές τιμές και χαμηλή απήχηση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα

Αριθμός πρωτ: 4303
Ημερομηνία κατάθεσης: 13/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Υψηλές τιμές και χαμηλή απήχηση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα

Σύμφωνα με την Έκθεση του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας για την εξέλιξη της ευρυζωνικότητας στη χώρα μας, το δεύτερο εξάμηνο του 2006, το ποσοστό των Ελλήνων που διαθέτουν ευρυζωνική σύνδεση στο Διαδίκτυο (ADSL), παρέμεινε τέσσερις φορές μικρότερο από τον μέσο όρο στην Ε.Ε. των 15, καθώς, παρά τις προσφορές, οι τιμές στην Ελλάδα παραμένουν υψηλότερες.
Έτσι, παρά την πτώση των τιμών, το κόστος των συνδέσεων εξακολουθεί να είναι το τέταρτο υψηλότερο στην Ε.Ε. των 25 (0,026 ευρώ, σταθμισμένο μηνιαίο κόστος ανά 1 kbps), πίσω από την Ουγγαρία (0,029 ευρώ), την Πολωνία (0,033 ευρώ) και την Τσεχία (0,037 ευρώ). Στην δε Ε.Ε. των 15, η Ελλάδα είναι η ακριβότερη χώρα, με τεράστια διαφορά μάλιστα από την αμέσως φθηνότερη χώρα, την Ισπανία (0,012 ευρώ).
Σύμφωνα με την Έκθεση του Παρατηρητηρίου, σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω διάδοση της ευρυζωνικότητας αναμένεται να παίξουν τα συνδυαστικά πακέτα πρόσβασης, που παρέχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, σταθερή τηλεφωνία και υπηρεσίες τηλεόρασης.
Επειδή έχει διαμορφωθεί θετικό κλίμα, με αποτέλεσμα να συνεχίσει να αυξάνεται η διείσδυση των υπολογιστών, και από το 39% το 2005, να είναι στο 42% το 2006,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ. κ. Υπουργοί:
Με ποιες παρεμβάσεις προτίθενται να συμβάλουν ώστε η χώρα μας, αξιοποιώντας το σύνολο των υφιστάμενων βρόγχων και τα 22.000 και πλέον χιλιόμετρα οπτικών ινών, να μειώσει το κόστος σύνδεσης στο Διαδίκτυο με την αλλαγή του τρόπου κοστολόγησης, και να αυξηθεί η διεισδυτικότητά του στον πληθυσμό.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης