Φράγμα Καραβάδου Δήμου Αρκαλοχωρίου Ν. Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 4436
Ημερομηνία κατάθεσης: 15/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Φράγμα Καραβάδου Δήμου Αρκαλοχωρίου Ν. Ηρακλείου.

Το Φράγμα Καραβάδου του Δήμου Αρκαλοχωρίου στο Νομό Ηρακλείου είναι ένα έργο της περασμένης δεκαετίας το οποίο, είχε κατασκευαστεί από το Υπουργείο Γεωργίας και παρουσίαζε διαρροή, η οποία αυξανόταν χρόνο με το χρόνο.
Η αρμόδια Υπηρεσία είχε προβεί στην πρόχειρη κοστολόγηση της στεγανοποίησης του Φράγματος με προϋπολογιζόμενο κόστος περίπου 600.000 Ευρώ.
Ο Δήμος Αρκαλοχωρίου προχώρησε το 2006, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε στεγανοποίηση του Φράγματος με δικές του δαπάνες. Το κόστος των εργασιών ανήλθε στα 200.000 Ευρώ και καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από έσοδα του Δήμου.
Ο Δήμαρχος με έγγραφά του έκτοτε αλλά και πολλές παραστάσεις έχει ζητήσει να καλύψει το Υπουργείο έστω το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης αφού αφορά δικό του έργο και όχι του Δήμου, ο οποίος απλά διευκόλυνε το Υπουργείο στην εκτέλεσή του με πολύ μικρότερο κόστος, προκειμένου να μην αχρηστευθεί πλήρως το φράγμα.
Επειδή είναι ανάγκη να υπάρξει η κάλυψη των δαπανών αυτών αφού με τα ποσά αυτά που διέθεσε ο Δήμος θα μπορούσε να καλύψει μερικές άλλες από τις πολλές ανάγκες του Δήμου και των Δημοτικών Διαμερισμάτων σε βάρος των οποίων διετέθησαν τα χρήματα για λογαριασμό του Υπουργείου.
Επειδή οι Καποδιστριακοί Δήμοι έχουν τεράστιες ανάγκες ενώ υποχρηματοδοτούνται στην πράξη.
Επειδή πρέπει άμεσα να αρθεί αυτή η αδικία σε βάρος του Δήμου Αρκαλοχωρίου,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται να ενισχύσει οικονομικά το Δήμο Αρκαλοχωρίου για τις δαπάνες που πραγματοποίησε για λογαριασμό του Υπουργείου και για έργο το οποίο το ίδιο είχε και έχει την ευθύνη.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης