Χαμηλότερες στην Ευρώπη οι δαπάνες για την παιδεία στη χώρα μας

Αριθμός πρωτ: 3969
Ημερομηνία κατάθεσης: 6/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Χαμηλότερες στην Ευρώπη οι δαπάνες για την παιδεία στη χώρα μας.

Την αποδιάρθρωση της εκπαίδευση που συντελείται στη χώρα μας από την Κυβέρνηση επιβεβαιώνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία ανακοινώθηκαν πρόσφατα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι συνολικές δημόσιες δαπάνες της Ελλάδας στην παιδεία ως ποσοστό του ΑΕΠ ανέρχονται στο 3,9%, όταν ο μέσος όρος της Ευρωζώνης ανέρχεται στο 5%, ενώ στην Ευρώπη των 25 είναι στο 5,2%, κατατάσσοντας τη χώρα μας στις τελευταίες θέσεις και μόνο η Μάλτα και η Ρουμανία με 3,4% να είναι κάτω από εμάς.
Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι η σωρεία των προβλημάτων που παρουσιάζει το σύνολο της εκπαίδευσης στη χώρα μας είναι αποτέλεσμα πρωτίστως των μειωμένων κονδυλίων που έχει περικόψει η Κυβέρνηση.
Επειδή η χώρα μας κατέχει εξίσου και το αρνητικό ρεκόρ της μικρής οικονομικής βοήθειας προς τους μαθητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα, μόλις της τάξης του 2,1% και μόνο η Πορτογαλία να βρίσκεται σε χειρότερη από εμάς θέση.
Επειδή τόσο στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι κατά κεφαλήν δαπάνες (δημόσιες και ιδιωτικές, σε μονάδες αγοραστικής δύναμης) είναι κατά 1.678 ευρώ χαμηλότερες από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, όσο και στην Δευτεροβάθμια είναι μειωμένες οι δαπάνες κατά 1.768 ευρώ.
Επειδή από τα υψηλά ποσά που δαπανούν οι ελληνικές οικογένειες για τις ανάγκες των παιδιών στο Λύκειο, γίνεται αντιληπτή η πολύ χαμηλή συνεισφορά και βοήθεια του ελληνικού κράτους.
Επειδή στο νομό Ηρακλείου η Κυβέρνηση σκόπιμα περικόπτει κονδύλια από την εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να χειροτερεύει η κατάσταση,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να προβούν στις αναγκαίες χρηματοδοτήσεις για την επίλυση των μεγάλων προβλημάτων που υπάρχουν στην εκπαίδευση, όπως είναι οι άμεσες ανάγκες στέγασης πολλών σχολείων και τα κενά σε εκπαιδευτικές θέσεις στο Νομό Ηρακλείου.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης