Χαρακτηρισμός Κορακιάς ως Βιομηχανικής Ζώνης και κατασκευή νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής

Αριθμός πρωτ: 4125
Ημερομηνία κατάθεσης: 8/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός Κορακιάς ως Βιομηχανικής Ζώνης και κατασκευή νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής.

Τον χαρακτηρισμό ως Βιομηχανικής Ζώνης μιας έκτασης τριών χιλιάδων στρεμμάτων στον κόλπο της Κορακιάς ζητά ο Δήμος Γαζίου, προκειμένου, αφενός να κατασκευαστεί εκεί η νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ και αφετέρου να δημιουργηθούν οι υποδομές, ούτως ώστε να υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας εγκαταστάσεων φυσικού αερίου στην περιοχή μελλοντικά. Στην εν λόγω τοποθεσία, υποστηρίζει ο Δήμος ότι πρέπει να μεταφερθούν και όλες οι ρυπογόνες εγκαταστάσεις από την περιοχή των Λινοπεραμάτων.
Εν τω μεταξύ, οι καθυστερήσεις στη διαδικασία κατασκευής της νέας μονάδας της ΔΕΗ στην Κορακιά συνεχίζονται, όπως άλλωστε έχω επανειλημμένως επισημάνει με τις 11414/02-06-06, 14233/19-09-06, 1310/16-11-06 Ερωτήσεις μου. Στην 1310/16-11-06 Ερώτησή μου, μάλιστα, είχατε απαντήσει ότι έχουν δρομολογηθεί όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την αποτύπωση της απαραίτητης έκτασης για την εγκατάσταση του Σταθμού, καθώς και για την έκδοση των προκαταρκτικών αδειών. Δημοσιεύματα, ωστόσο, αναφέρουν ότι η ΔΕΗ, εντός του 2007 και μετά από απραξία πολλών μηνών, φιλοδοξεί να αποκτήσει την απαραίτητη έκταση, ενώ αμέσως μετά θα ξεκινήσει τις διαδικασίες για τις αδειοδοτήσεις που απαιτούνται.
Επειδή πρέπει να προχωρήσει επιτέλους το έργο που θα επιλύσει το πρόβλημα της ενεργειακής ανεπάρκειας στην Κρήτη.
Επειδή όπως και στο παρελθόν με τις Ερωτήσεις μου έχω επισημάνει, αδικαιολόγητες καθυστερήσεις μπλοκάρουν τη διαδικασία κατασκευής του έργου,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Αν θα κάνουν δεκτό το αίτημα του δήμου Γαζίου για τον χαρακτηρισμό ως Βιομηχανικής Ζώνης του κόλπου της Κορακιάς, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να μεταφερθούν εκεί όλες οι εγκαταστάσεις των Λινοπεραμάτων.
2) Αν θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τη δημιουργία του νέου ενεργειακού κέντρου στην Κορακιά.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης