Χρηματοδότηση Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράμματος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, με σκοπό την αναβάθμιση της αμπελουργίας

Αριθμός πρωτ: 14234
Ημερομηνία κατάθεσης: 19/9/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
2) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Χρηματοδότηση Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράμματος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, με σκοπό την αναβάθμιση της αμπελουργίας

Η νέα μελέτη που εκπόνησε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου για την αμπελουργία, με συντάκτες γεωπόνους-μέλη του Παραρτήματος Κρήτης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, διατυπώνει αξιόλογες προτάσεις για την αναδιάρθρωση του κρητικού αμπελώνα και τη συνολική επίλυση του αμπελουργικού προβλήματος.
Παλαιότερες αντίστοιχες προτάσεις, όπως αυτή για τη δημιουργία φορέα ή οργανισμού υπό τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση που θα έχει την κύρια ευθύνη αναδιάρθρωσης του κρητικού αμπελώνα, δεν έχουν τύχει δέουσας προσοχής, όπως δείχνει η απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στην 3257/10-10-05 Ερώτησή μου.
Όπως τονίζεται, η νέα μελέτη προτείνει τη σύνταξη και εφαρμογή ενός Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Τ.Α.Π.) της Ν.Α. Ηρακλείου, με χρηματοδότηση από τα Τομεακά Προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του Υπουργείου Ανάπτυξης και ενδεχομένως από το ΠΕΠ Κρήτης.
Το ΤΑΠ αυτό θα στοχεύει, με χρονικό ορίζοντα το 2013:
– Στην ένταξη του κρητικού αμπελώνα στο σχετικό καθεστώς της Ε.Ε. που ισχύει για άλλες περιοχές της χώρας (Σαντορίνη), και στην πλήρη αποδέσμευση της στρεμματικής ενίσχυσης σουλτανίνας από την παραγωγή.
– Στην αναδιάρθρωση των ποικιλιών με σύνθεση των συμπερασμάτων των σχετικών επιστημονικών μελετών.
– Στην προώθηση συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή και της Βιολογικής Γεωργίας, καθώς και ενίσχυση του θεσμού των Γεωργικών Συμβούλων.
– Στην αναβάθμιση των σχετικών ερευνητικών ιδρυμάτων αλλά και των υπηρεσιών του τομέα.
– Στην προσαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των παραγωγών.
– Στην προώθηση και ενίσχυση των συλλογικών μορφών δράσης στην παραγωγή και τη μεταποίηση.
– Στην προβολή και διαφήμιση των κρητικών αμπελουργικών προϊόντων.
– Στην ανάπτυξη δικτύων εμπορίας για την άμεση επαφή παραγωγών-καταναλωτών.
– Στην ανάπτυξη διατομεακών συνεργασιών με την τουριστική βιομηχανία της Κρήτης.
Επειδή η πρόταση της Ν.Α. Ηρακλείου αξίζει να προσεχτεί ιδιαίτερα, με δεδομένο το δυσοίωνο μέλλον της αμπελουργίας και την ανάγκη αναδιάρθρωσης του κρητικού αμπελώνα,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να συμβάλουν στην οικονομική ενίσχυση της Ν.Α. Ηρακλείου για τη σύνταξη και εφαρμογή του προτεινόμενου Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράμματος, με στόχο την αναδιάρθρωση του κρητικού αμπελώνα και τη συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων της αμπελουργίας.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης