Χρηματοδότηση του δρόμου που ενώνει τα Ανώγεια με τη Μεσσαρά

Αριθμός πρωτ: 13522
Ημερομηνία κατάθεσης: 22/8/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3) ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Χρηματοδότηση του δρόμου που ενώνει τα Ανώγεια με τη Μεσσαρά.

Στον υπό κατασκευή δρόμο που θα ενώσει τα Ανώγεια Μυλοποτάμου του Ν. Ρεθύμνου με τα Βορίζια και τις Καμάρες του Νομού Ηρακλείου συνεχίζεται η διάνοιξη με ένα κονδύλιο του ΕΠΤΑ, ενώ αντίθετα είναι γνωστό ότι δεν έχει υπάρξει τελικά καμμιά χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Θησέας».
Οι ανάγκες που πρόκειται να καλύψει ο δρόμος αυτός είναι τεράστιες αφού στη πράξη θα ενώσει δύο νομούς και κυρίως θα ενώσει τον ορεινό όγκο του Ψηλορείτη με την πεδιάδα της Μεσσαράς.
Η ανάπτυξη που θα προκύψει και για τις δύο περιοχές από τη διάνοιξη του δρόμου θα είναι σημαντική αλλά ταυτόχρονα θα δημιουργηθούν οι καλλίτερες προϋποθέσεις για ισόρροπη ανάπτυξη και προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
Τα απαιτούμενα κονδύλια για την ολοκλήρωση της σύνδεσης και τη διάνοιξη ολόκληρου του δρόμου δεν υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ και για την πλήρη αποπεράτωση του τα 500.000 ευρώ.
Επειδή ένα συνεχιζόμενο πρόγραμμα χρηματοδότησης του έργου αυτού σταμάτησε στην πράξη, τα δύο τελευταία χρόνια,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να διαθέσουν τα κονδύλια που απαιτούνται για τη διάνοιξη και ολοκλήρωση του δρόμου που συνδέει τους δύο νομούς και έχουν τόση μεγάλη ανάγκη οι δυο περιοχές προκειμένου να αξιοποιήσουν και άλλες μορφές εκμετάλλευσης για την ανάπτυξή τους.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης