Χρηματοδότηση των εργασιών αποκατάστασης στο Δ.Δ. Λιγόρτυνου από τις πρόσφατες εκτεταμένες κατολισθήσεις

Αριθμός πρωτ: 3559
Ημερομηνία κατάθεσης: 25/1/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Χρηματοδότηση των εργασιών αποκατάστασης στο Δ.Δ. Λιγόρτυνου από τις πρόσφατες εκτεταμένες κατολισθήσεις.

Η στασιμότητα στην ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης από τις κατολισθήσεις στο Δ.Δ Λιγόρτυνος που επιδεικνύει η Πολιτεία θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών της ευρύτερης περιοχής, αφού τα έργα τα οποία πρέπει να ολοκληρωθούν είναι άμεσης ανάγκης και προτεραιότητας, δεδομένου ότι οι επιφανειακές στρώσεις του έργου «Οδικός άξονας Χουδέτσι-Παρθένι-Πύργος» και συγκεκριμένα στο τμήμα της υπό κατασκευή οδού από Χ.Θ 10+650 έως Χ.Θ. 10+900 είναι ιδιαίτερα ευπαθείς.
Επειδή η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια αν και οι χρηματοδοτήσεις, συνολικά προς τη Νομαρχία είναι περιορισμένες και δεν επαρκούν και με νέα παρέμβαση της ζητά την έγκριση συμπληρωματικής πίστωσης.
Επειδή στην Ερώτησή μου 318/12-10-06 σχετικά με τη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των ζημιών, ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρει ότι εξετάζεται στο πλαίσιο των δυνατοτήτων και των διαθέσιμων πόρων του Κρατικού Προϋπολογισμού η τροποποίηση των οικονομικών στοιχείων και η αύξηση του προϋπολογισμού του έργου, αλλά παρόλα αυτά τίποτα δεν έχει γίνει μέχρι τώρα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προβεί άμεσα στην έγκριση της χρηματοδότησης ύψους 1.900.000 ευρώ που απαιτείται για την κατασκευή των έργων της Α’ φάσης, τα οποία είναι άμεσης ανάγκης καθώς και τα κονδύλια της Β’ φάσης, αφού σε περίπτωση μη έγκρισης της συμπληρωματικής χρηματοδότησης το έργο κινδυνεύει συνολικά με απένταξή του από το Γ’ ΚΠΣ, αν και έχουν αποπερατωθεί τα 21 από τα 26,5 χιλιόμετρα του έργου «Οδικός άξονας Χουδέτσι-Παρθένι-Πύργος».

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης