Άδεια άσκησης επαγγέλματος της ειδικότητας « Διασώστης-πλήρωμα ασθενοφόρου»

Αριθμός πρωτ: 5528
Ημερομηνία κατάθεσης: 7/2/2012

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Άδεια άσκησης επαγγέλματος της ειδικότητας « Διασώστης-πλήρωμα ασθενοφόρου».

Στο Π.Δ. 62/22-3-2007 άρθρο 5 παράγραφος 3 προβλέπεται ότι “με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της εν λόγω άδειας”.
Όμως, αν και έχουν παρέλθει πέντε χρόνια ακόμη δεν έχει υπογραφεί η Υπουργική απόφαση με αποτέλεσμα να καλύπτονται τα πληρώματα ασθενοφόρων με νέους προσλαμβανόμενους οι οποίοι δεν έχουν την ειδικότητα του «Διασώστη-πλήρωμα ασθενοφόρου»
Επειδή, πέρα από την αδικία που δημιουργεί αυτή η κωλυσιεργία στους έχοντες την ειδικότητα και μπορούν να αποκτήσουν την άδεια, υπάρχει και η ανάγκη βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών για λόγους που άπτονται της υγείας των μεταφερομένων και ενδεχομένως και της ίδιας της ζωής τους.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός
Αν προτίθεται να υπογράψει και πότε την Υπουργική απόφαση η οποία θα καθορίζει όλα τα προβλεπόμενα στο Π/Δ 62/2007 για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος «Διασώστη-πλήρωμα ασθενοφόρου»

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης